Zbigniew Osiak

[80] viXra:1810.0336 submitted on 2018-10-20 10:46:42, (26 unique-IP downloads)

Próba Określenia Miary Jakości Informacji na Gruncie Teorii Grafów dla Potrzeb Dydaktyki ### An Attempt to Determine the Measure of the Quality of Information on the Basis of Graph Theory for the Needs of Didactics

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[79] viXra:1809.0138 submitted on 2018-09-06 05:35:51, (77 unique-IP downloads)

Pierwsza Prędkość Kosmiczna a Siła Coriolisa ### The First Cosmic Velocity and The Coriolis Force

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Classical Physics

[78] viXra:1809.0137 submitted on 2018-09-06 05:39:57, (28 unique-IP downloads)

The First Cosmic Velocity and The Coriolis Force

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Classical Physics

[77] viXra:1808.0581 submitted on 2018-08-26 03:47:49, (31 unique-IP downloads)

Black Hole Universe and Missing Components

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[76] viXra:1808.0580 submitted on 2018-08-26 03:53:40, (33 unique-IP downloads)

Czarnodziurowy Wszechświat a Brakujące Składniki ### Black Hole Universe and Missing Components

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[75] viXra:1808.0161 submitted on 2018-08-14 03:47:16, (32 unique-IP downloads)

Czarnodziurowy Wszechświat a Temperatura Hawkinga ### Black Hole Universe and Hawking Temperature

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[74] viXra:1808.0160 submitted on 2018-08-14 03:50:52, (29 unique-IP downloads)

Black Hole Universe and Hawking Temperature

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[73] viXra:1807.0376 submitted on 2018-07-22 12:14:10, (33 unique-IP downloads)

Czarnodziurowy Wszechświat a Przestrzeń Einsteina ### Black Hole Universe and Einstein Space

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[72] viXra:1807.0375 submitted on 2018-07-22 12:17:46, (23 unique-IP downloads)

Black Hole Universe and Einstein Space

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[71] viXra:1807.0204 submitted on 2018-07-11 04:55:19, (28 unique-IP downloads)

Czarnodziurowy Wszechświat a Dwu-Potencjalność Pola Grawitacyjnego ### Black Hole Universe and Two-Potentiality of Gravity

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[70] viXra:1807.0203 submitted on 2018-07-11 05:00:44, (37 unique-IP downloads)

Black Hole Universe and Two-potentiality of Gravity

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[69] viXra:1806.0268 submitted on 2018-06-15 14:28:37, (33 unique-IP downloads)

Czarnodziurowy Wszechświat a Grawitacyjne Prawo Gaussa ### Black Hole Universe and Gauss’ Law for Gravity

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[68] viXra:1806.0267 submitted on 2018-06-15 14:31:48, (48 unique-IP downloads)

Black Hole Universe and Gauss’ Law for Gravity

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[67] viXra:1806.0090 submitted on 2018-06-07 10:15:31, (38 unique-IP downloads)

Czarnodziurowy Wszechświat a Ziemska Grawitacja ### Black Hole Universe and the Earth’s Gravity Field

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[66] viXra:1806.0089 submitted on 2018-06-07 10:19:45, (16 unique-IP downloads)

Black Hole Universe and the Earth’s Gravity Field

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[65] viXra:1805.0525 submitted on 2018-05-29 13:42:50, (43 unique-IP downloads)

Gravitoelectromagnetism. II. Speed of Light in Gravitational Field

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[64] viXra:1805.0524 submitted on 2018-05-29 14:07:02, (28 unique-IP downloads)

Grawitoelektromagnetyzm. II. Wartość Prędkości Światła W Polu Grawitacyjnym ### Gravitoelectromagnetism. II. Speed of Light in Gravitational Field

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[63] viXra:1805.0508 submitted on 2018-05-28 11:17:35, (57 unique-IP downloads)

Grawitoelektromagnetyzm. I. Grawitacyjne Prawo Faradaya I Grawitacyjne Prawo Ampère’a ### Gravitoelectromagnetism. I. Gravitational Faraday’s Law and Gravitational Ampère’s Law

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[62] viXra:1805.0507 replaced on 2018-05-30 04:09:44, (70 unique-IP downloads)

Gravitoelectromagnetism. I. Gravitational Faraday’s Law and Gravitational Ampère’s Law

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[61] viXra:1805.0289 submitted on 2018-05-15 03:34:29, (28 unique-IP downloads)

Czarnodziurowy Wszechświat a Wartość Prędkości Światła ### Black Hole Universe and Speed of Light

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[60] viXra:1805.0288 submitted on 2018-05-15 03:38:00, (25 unique-IP downloads)

Black Hole Universe and Speed of Light

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[59] viXra:1805.0200 submitted on 2018-05-09 04:30:48, (30 unique-IP downloads)

Czarnodziurowy Wszechświat a Prawo Hubble’a ### Black Hole Universe and Hubble’s Law

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[58] viXra:1805.0199 submitted on 2018-05-09 04:38:52, (31 unique-IP downloads)

Black Hole Universe and Hubble’s Law

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[57] viXra:1804.0496 submitted on 2018-04-30 14:57:35, (34 unique-IP downloads)

Energia W Szczególnej Teorii Względności

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[56] viXra:1804.0495 replaced on 2018-07-13 11:45:04, (89 unique-IP downloads)

Antygrawitacja

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[55] viXra:1804.0468 submitted on 2018-04-29 02:04:52, (179 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Mechanika ### Lectures in Physics – Mechanics

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[54] viXra:1804.0467 submitted on 2018-04-29 02:10:46, (285 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Akustyka ### Lectures in Physics – Acoustics

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[53] viXra:1804.0466 submitted on 2018-04-29 02:14:03, (215 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Hydromechanika ### Lectures in Physics – Hydromechanics

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[52] viXra:1804.0465 submitted on 2018-04-29 02:16:20, (268 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Termodynamika ### Lectures in Physics – Thermodynamics

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[51] viXra:1804.0464 submitted on 2018-04-29 02:19:12, (258 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Grawitacja ### Lectures in Physics – Gravitation

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[50] viXra:1804.0463 submitted on 2018-04-29 02:21:43, (249 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Elektryczność ### Lectures in Physics – Electricity

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[49] viXra:1804.0462 submitted on 2018-04-29 02:25:10, (194 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Magnetyzm ### Lectures in Physics – Magnetism

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[48] viXra:1804.0461 submitted on 2018-04-29 02:27:40, (316 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Elektromagnetyzm ### Lectures in Physics – Electromagnetism

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[47] viXra:1804.0460 submitted on 2018-04-29 02:30:13, (409 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Optyka ### Lectures in Physics – Optics

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[46] viXra:1804.0459 submitted on 2018-04-29 02:32:27, (146 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Kwanty ### Lectures in Physics – Quanta

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[45] viXra:1804.0458 submitted on 2018-04-29 02:36:27, (71 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Ciało Stałe ### Lectures in Physics – Solid Body

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[44] viXra:1804.0457 submitted on 2018-04-29 02:38:38, (166 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Jądra ### Lectures in Physics – Atomic Nuclei

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[43] viXra:1804.0456 submitted on 2018-04-29 02:40:42, (116 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Cząstki Elementarne ### Lectures in Physics – Elementary Particles

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[42] viXra:1804.0455 submitted on 2018-04-29 02:43:12, (171 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Teoria Względności ### Lectures in Physics – Theory of Relativity

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[41] viXra:1804.0454 submitted on 2018-04-29 02:45:14, (110 unique-IP downloads)

Wykłady Z Fizyki – Stałe Uniwersalne I Jednostki ### Lectures in Physics – Universal Constants and Units of Measurement

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[40] viXra:1804.0453 submitted on 2018-04-29 02:50:43, (190 unique-IP downloads)

Zadania Problemowe Z Fizyki ### Problem Tasks of Physics

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[39] viXra:1804.0452 submitted on 2018-04-29 02:52:54, (257 unique-IP downloads)

Zadania Problemowe Z Biofizyki ### Problem Tasks of Biophysics

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[38] viXra:1804.0451 submitted on 2018-04-29 02:58:48, (83 unique-IP downloads)

English-Polish and Polish-English Dictionary of Physical Terms

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[37] viXra:1804.0295 submitted on 2018-04-20 14:56:44, (43 unique-IP downloads)

Black Hole Universe and Golden Ratio

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[36] viXra:1804.0268 submitted on 2018-04-20 02:19:42, (43 unique-IP downloads)

Czarnodziurowy Wszechświat a Złota Proporcja ### Black Hole Universe and Golden Ratio

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[35] viXra:1804.0179 submitted on 2018-04-13 06:40:08, (91 unique-IP downloads)

Szczególna Teoria Względności (In Polish) ### Special Theory of Relativity (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[34] viXra:1804.0178 replaced on 2018-08-29 13:24:27, (560 unique-IP downloads)

Ogólna Teoria Względności (In Polish) ### General Theory of Relativity (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[33] viXra:1804.0177 submitted on 2018-04-13 06:47:39, (143 unique-IP downloads)

Giganci Teorii Względności (In Polish) ### Giants of the Theory of Relativity (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[32] viXra:1804.0176 submitted on 2018-04-13 07:11:54, (75 unique-IP downloads)

Elektryczność (In Polish) ### Electricity (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Education and Didactics

[31] viXra:1804.0165 submitted on 2018-04-12 10:43:40, (76 unique-IP downloads)

Zastosowanie Teorii Grafów do Analizy Stabilności Stanów Stacjonarnych W Sieciach Reakcji Enzymatycznch [praca Doktorska, 1978] ### Application of Graph Theory to Stability Analysis of Steady States in Enzymatic Reaction Networks [PhD Thesis, 1978]

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Combinatorics and Graph Theory

[30] viXra:1802.0352 submitted on 2018-02-24 06:45:35, (73 unique-IP downloads)

Fizyka Mało Znana – Język I Metodologia Fizyki (In Polish); Little-Known Physics – Language and Methodology of Physics (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[29] viXra:1802.0351 submitted on 2018-02-24 06:50:48, (62 unique-IP downloads)

Fizyka Mało Znana – Pojęcia, Które Zrobiły Karierę (In Polish); Little-Known Physics – Concepts that Made a Career (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[28] viXra:1802.0350 replaced on 2018-04-13 05:50:29, (80 unique-IP downloads)

Fizyka Mało Znana – Modele a Rzeczywistość (In Polish); Little-Known Physics – Models and Reality (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[27] viXra:1802.0349 replaced on 2018-04-13 05:45:18, (129 unique-IP downloads)

Fizyka Mało Znana – Lista Ginzburga (In Polish); Little-Known Physics – Ginzburg's List (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[26] viXra:1802.0348 submitted on 2018-02-24 07:06:26, (50 unique-IP downloads)

Fizyka Mało Znana – Zapomniane Definicje, Zasady, Hipotezy I Teorie (In Polish); Little-Known Physics – Forgotten Definitions, Rules, Hypotheses and Theories (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[25] viXra:1802.0347 submitted on 2018-02-24 07:11:01, (99 unique-IP downloads)

Fizyka Mało Znana – Doświadczenia Myślowe I Rozstrzygające (In Polish); Little-Known Physics – Thought and Crucial Experiments (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[24] viXra:1802.0346 replaced on 2018-04-13 05:51:57, (274 unique-IP downloads)

Fizyka Mało Znana – Zasady Zachowania W Fizyce (In Polish); Little-Known Physics – Conservation Laws in Physics (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[23] viXra:1802.0345 submitted on 2018-02-24 07:20:15, (252 unique-IP downloads)

Fizyka Mało Znana – Słynne Paradoksy Fizyki (In Polish); Little-Known Physics – the Famous Paradoxes of Physics (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[22] viXra:1801.0375 submitted on 2018-01-26 12:52:53, (152 unique-IP downloads)

Historia Fizyki – Szkic Rozwoju Fizyki w 18 wieku (in Polish); History of Physics – A Sketch of the Development of Physics in the 18th Century (in Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[21] viXra:1801.0374 submitted on 2018-01-26 12:57:34, (120 unique-IP downloads)

Historia Fizyki – Wkład Einsteina do Fizyki (in Polish); History of Physics – Einstein's Contribution to Physics (in Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[20] viXra:1801.0373 submitted on 2018-01-26 12:59:37, (97 unique-IP downloads)

Historia Fizyki – Współpracownicy Einsteina (In Polish); History of Physics – Einstein's Collaborators (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[19] viXra:1801.0360 submitted on 2018-01-26 11:33:21, (158 unique-IP downloads)

Historia Fizyki – O Tym, Jak W 17 Wieku Fizyka Stała Się Nauką (In Polish); History of Physics – About How in the 17th Century Physics Became a Science (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[18] viXra:1801.0358 submitted on 2018-01-25 12:10:38, (72 unique-IP downloads)

Teoria Względności – Testy (In Polish); Theory of Relativity – Tests (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[17] viXra:1801.0357 submitted on 2018-01-25 12:13:45, (50 unique-IP downloads)

Teoria Względności – Błędne Interpretacje (In Polish); Theory of Relativity – Wrong Interpretations (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[16] viXra:1801.0356 submitted on 2018-01-25 12:15:58, (88 unique-IP downloads)

Teoria Względności – Prekursorzy (In Polish); Theory of Relativity – Precursors (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[15] viXra:1801.0355 replaced on 2018-04-13 05:55:06, (287 unique-IP downloads)

Teoria Względności – Twórcy (In Polish); Theory of Relativity – Creators (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[14] viXra:1801.0354 replaced on 2018-04-12 10:16:08, (132 unique-IP downloads)

Teoria Względności – Kulisy (in Polish); Theory of Relativity – Little Known Facts (in Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[13] viXra:1801.0353 replaced on 2018-05-10 07:51:45, (171 unique-IP downloads)

Teoria Względności – Kosmologia Relatywistyczna (In Polish); Theory of Relativity – Relativistic Cosmology (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[12] viXra:1801.0352 replaced on 2018-05-10 08:03:34, (71 unique-IP downloads)

Teoria Względności – Czarne Dziury (in Polish); Theory of Relativity – Black Holes (in Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[11] viXra:1801.0351 submitted on 2018-01-25 12:28:49, (76 unique-IP downloads)

Teoria Względności – Fale Grawitacyjne (In Polish); Theory of Relativity – Gravitational Waves (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[10] viXra:1801.0350 replaced on 2018-04-13 05:53:28, (58 unique-IP downloads)

Teoria Względności – Kalendarium (In Polish); Theory of Relativity – Calendar (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[9] viXra:1801.0333 submitted on 2018-01-25 11:58:29, (64 unique-IP downloads)

Teoria Względności – Podstawy (In Polish); Theory of Relativity – Basics (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[8] viXra:1801.0332 replaced on 2018-04-13 05:57:10, (90 unique-IP downloads)

Teoria Względności – Wyniki (In Polish); Theory of Relativity – Results (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[7] viXra:1801.0324 submitted on 2018-01-24 05:37:46, (84 unique-IP downloads)

Historia Teorii Względności – Od Kopernika do Newtona (in Polish); History of Relativity – From Copernicus to Newton (in Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[6] viXra:1801.0323 submitted on 2018-01-24 06:05:29, (58 unique-IP downloads)

Historia Teorii Względności – Od Newtona do Maxwella (in Polish); History of Relativity – From Newton to Maxwell (in Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[5] viXra:1801.0322 submitted on 2018-01-24 06:32:01, (73 unique-IP downloads)

Historia Teorii Względności – Od Maxwella do Einsteina (in Polish); History of Relativity – From Maxwell to Einstein (in Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[4] viXra:1801.0321 submitted on 2018-01-24 06:46:00, (148 unique-IP downloads)

Historia Teorii Względności – Era Einsteina 1905-1955 (In Polish); History of Relativity – Einstein Era 1905-1955 (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[3] viXra:1801.0320 replaced on 2018-04-13 05:58:10, (115 unique-IP downloads)

Historia Teorii Względności – Ciekawe Wyniki po 1955 (In Polish); History of Relativity – Interesting Results After 1955 (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Category: History and Philosophy of Physics

[2] viXra:1612.0062 replaced on 2018-07-13 11:41:59, (165 unique-IP downloads)

Anti-gravity

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology

[1] viXra:1512.0449 submitted on 2015-12-27 06:23:11, (203 unique-IP downloads)

Energy in Special Relativity

Authors: Zbigniew Osiak
Category: Relativity and Cosmology