Relativity and Cosmology

   

Antygrawitacja

Authors: Zbigniew Osiak

W rozprawie tej opisałem zjawisko antygrawitacji w ramach ogólnej teorii względności oraz podałem przykłady jego zastosowania takie jak czarne dziury i nowy model wszechświata wyjaśniający problemy współczesnej kosmologii. Grawitacja i antygrawitacja mają naturę warstwową. Nasz Wszechświat można potraktować jak gigantyczną jednorodną czarną dziurę. Jest izolowany od reszty wszechświata przez obszar czasoprzestrzeni, w którym występuje antygrawitacja. Zaproponowałem stosunkowo prosty eksperyment testujący przedstawione hipotezy.

Comments: 84 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2018-04-30 15:00:59
[v2] 2018-05-09 10:53:12
[v3] 2018-07-13 11:45:04

Unique-IP document downloads: 39 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus