Szostek Roman

[22] viXra:1904.0339 replaced on 2019-09-07 19:42:51, (65 unique-IP downloads)

Derivation of All Linear Transformations that Meet the Results of Michelson-Morley’s Experiment and Discussion of the Relativity Basics

Authors: Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[21] viXra:1904.0195 replaced on 2019-10-02 05:38:21, (33 unique-IP downloads)

Kinematyka w Szczególnej Teorii Eteru (in Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[20] viXra:1902.0412 replaced on 2019-09-07 19:36:55, (201 unique-IP downloads)

Wyprowadzenie Wszystkich Transformacji Linowych Spełniających Wyniki Eksperymentu Michelsona-Morleya Oraz Dyskusja O Podstawach Relatywistyki (In Polish)

Authors: Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[19] viXra:1806.0441 replaced on 2018-09-18 04:29:53, (128 unique-IP downloads)

Gravitational Waves in Newton’s Gravitation and Criticism of Gravitational Waves Resulting from the General Theory of Relativity (Ligo)

Authors: Szostek Roman, Góralski Paweł, Szostek Kamil
Category: Relativity and Cosmology

[18] viXra:1806.0198 replaced on 2019-05-04 17:55:55, (69 unique-IP downloads)

Вывод общего вида кинематики с универсальной системой отсчета (In Russian)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[17] viXra:1804.0045 replaced on 2019-08-07 16:17:28, (63 unique-IP downloads)

The Original Method of Deriving Transformations for Kinematics with a Universal Reference System

Authors: Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[16] viXra:1802.0118 replaced on 2019-06-26 18:26:23, (110 unique-IP downloads)

System Rozgrywek Sportowych R-Sport (in Polish)

Authors: Szostek Roman
Category: Data Structures and Algorithms

[15] viXra:1802.0012 replaced on 2018-09-18 04:25:56, (242 unique-IP downloads)

Fale Grawitacyjne W Grawitacji Newtona Oraz Krytyka Fal Grawitacyjnych Wynikających Z Ogólnej Teorii Względności (Ligo) (In Polish)

Authors: Szostek Roman, Góralski Paweł, Szostek Kamil
Category: Relativity and Cosmology

[14] viXra:1801.0170 replaced on 2019-05-04 17:24:51, (58 unique-IP downloads)

Объяснение результатов эксперимента Майкельсона-Морли при помощи универсальной системы отсчета (In Russian)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[13] viXra:1801.0169 replaced on 2019-04-19 18:10:59, (55 unique-IP downloads)

Метод вывода многочисленных динамик в Специальной Теории Относительности (In Russian)

Authors: Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[12] viXra:1712.0480 replaced on 2019-05-04 18:14:19, (82 unique-IP downloads)

Derivation Method of Numerous Dynamics in the Special Theory of Relativity

Authors: Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[11] viXra:1712.0387 replaced on 2019-04-19 18:07:36, (228 unique-IP downloads)

Metoda Wyprowadzania Licznych Dynamik W Szczególnej Teorii Względności (In Polish)

Authors: Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[10] viXra:1710.0103 replaced on 2019-08-07 16:04:48, (123 unique-IP downloads)

Oryginalna Metoda Wyprowadzania Transformacji Dla Kinematyk Z Uniwersalnym Układem Odniesienia (In Polish)

Authors: Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[9] viXra:1707.0035 replaced on 2019-05-04 17:07:00, (67 unique-IP downloads)

Properties of Kinematics with the Universal Frame of Reference

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[8] viXra:1707.0034 replaced on 2019-05-04 17:10:26, (73 unique-IP downloads)

Właściwości Kinematyki Z Uniwersalnym Układem Odniesienia (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[7] viXra:1704.0302 replaced on 2019-05-04 17:14:21, (197 unique-IP downloads)

Wyjaśnienie Wyników Eksperymentu Michelsona-Morleya Przy Pomocy Teorii Z Eterem (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[6] viXra:1704.0105 replaced on 2019-05-04 17:37:57, (155 unique-IP downloads)

The Derivation of the General Form of Kinematics with the Universal Reference System

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[5] viXra:1704.0104 replaced on 2019-05-04 17:29:11, (289 unique-IP downloads)

Wyprowadzenie Ogólnej Postaci Kinematyki Z Uniwersalnym Układem Odniesienia (in Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[4] viXra:1612.0019 replaced on 2019-05-04 17:20:13, (176 unique-IP downloads)

The Explanation of the Michelson-Morley Experiment Results by Means of the Theory of Ether

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[3] viXra:1609.0081 replaced on 2019-05-04 17:00:57, (287 unique-IP downloads)

Szczególna Teoria Eteru Z Dowolnym Skróceniem Poprzecznym (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[2] viXra:1512.0237 submitted on 2015-12-05 22:41:33, (186 unique-IP downloads)

Special Theory of Ether

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[1] viXra:1512.0236 replaced on 2016-08-26 14:42:58, (302 unique-IP downloads)

Szczególna Teoria Eteru (Excerpts from the Book in Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology