Szostek Karol

[14] viXra:1801.0170 submitted on 2018-01-14 17:26:03, (15 unique-IP downloads)

Объяснение результатов эксперимента Майкельсона-Морли при помощи универсальной системы отсчета (In Russian)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[13] viXra:1801.0169 submitted on 2018-01-14 17:34:44, (9 unique-IP downloads)

Метод вывода многочисленных динамик в Специальной Теории Относительности (In Russian)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[12] viXra:1712.0480 replaced on 2017-12-30 22:11:02, (40 unique-IP downloads)

Derivation Method of Numerous Dynamics in the Special Theory of Relativity

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[11] viXra:1712.0387 replaced on 2017-12-30 22:18:03, (109 unique-IP downloads)

Metoda Wyprowadzania Licznych Dynamik W Szczególnej Teorii Względności (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[10] viXra:1710.0103 submitted on 2017-10-09 13:47:33, (55 unique-IP downloads)

Uogólnienie Transformacji Galileusza (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[9] viXra:1707.0035 replaced on 2017-12-30 22:50:47, (37 unique-IP downloads)

Properties of Kinematics with the Universal Frame of Reference

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[8] viXra:1707.0034 replaced on 2017-12-30 22:55:16, (36 unique-IP downloads)

Właściwości Kinematyki Z Uniwersalnym Układem Odniesienia (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[7] viXra:1704.0302 replaced on 2017-12-30 22:40:04, (61 unique-IP downloads)

Wyjaśnienie Wyników Eksperymentu Michelsona-Morleya Przy Pomocy Teorii Z Eterem (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[6] viXra:1704.0105 replaced on 2017-12-27 00:49:43, (80 unique-IP downloads)

The Derivation of the General Form of Kinematics with the Universal Reference System

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[5] viXra:1704.0104 replaced on 2017-12-27 00:51:57, (152 unique-IP downloads)

Wyprowadzenie Ogólnej Postaci Kinematyki Z Uniwersalnym Układem Odniesienia (in Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[4] viXra:1612.0019 replaced on 2017-12-30 22:32:11, (103 unique-IP downloads)

The Explanation of the Michelson-Morley Experiment Results by Means of the Theory of Ether

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[3] viXra:1609.0081 replaced on 2017-12-27 00:44:27, (158 unique-IP downloads)

Szczególna Teoria Eteru Z Dowolnym Skróceniem Poprzecznym (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[2] viXra:1512.0237 submitted on 2015-12-05 22:41:33, (143 unique-IP downloads)

Special Theory of Ether

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[1] viXra:1512.0236 replaced on 2016-08-26 14:42:58, (202 unique-IP downloads)

Szczególna Teoria Eteru (Excerpts from the Book in Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology