Sundas Shahzadi

[5] viXra:1808.0456 submitted on 2018-08-22 04:22:28, (8 unique-IP downloads)

Single-Valued Neutrosophic Hypergraphs

Authors: Muhammad Akram, Sundas Shahzadi, A.borumand Saeid
Category: General Mathematics

[4] viXra:1808.0345 submitted on 2018-08-21 02:59:59, (10 unique-IP downloads)

Multi-Attribute Decision-Making Method Based on Neutrosophic Soft Rough Information

Authors: Muhammad Akram, Sundas Shahzadi, Florentin Smarandache
Category: General Mathematics

[3] viXra:1803.0509 submitted on 2018-03-23 07:06:01, (16 unique-IP downloads)

Neutrosophic Soft Rough Graphs with Application

Authors: Muhammad Akram, Hafsa M. Malik, Sundas Shahzadi, Florentin Smarandache
Category: General Mathematics

[2] viXra:1706.0254 submitted on 2017-06-13 01:20:03, (13 unique-IP downloads)

Representation of Graphs Using Intuitionistic Neutrosophic Soft Sets

Authors: Muhammad Akram, Sundas Shahzadi
Category: General Mathematics

[1] viXra:1701.0214 submitted on 2017-01-03 12:01:01, (16 unique-IP downloads)

Neutrosophic Hypergraphs

Authors: Muhammad Akram, Sundas Shahzadi, A. Borumand Saeid
Category: General Mathematics