A. Borumand Saeid

[6] viXra:1701.0214 submitted on 2017-01-03 12:01:01, (9 unique-IP downloads)

Neutrosophic Hypergraphs

Authors: Muhammad Akram, Sundas Shahzadi, A. Borumand Saeid
Category: General Mathematics

[5] viXra:1701.0154 submitted on 2017-01-03 13:21:51, (11 unique-IP downloads)

Smarandache BE-Algebra

Authors: A. Borumand Saeid, A. Ahadpanah, L.Torkzadeh
Category: General Mathematics

[4] viXra:1412.0020 submitted on 2014-12-02 01:00:38, (20 unique-IP downloads)

Smarandache Filters in Smarandache Residuated Lattice

Authors: A. Ahadpanah, L. Torkzadeh, A. Borumand Saeid
Category: General Mathematics

[3] viXra:1411.0396 submitted on 2014-11-20 03:16:54, (67 unique-IP downloads)

Smarandache BCH-Algebras

Authors: A. Borumand Saeid, A. Namdar
Category: Statistics

[2] viXra:1411.0395 submitted on 2014-11-20 03:18:25, (22 unique-IP downloads)

Smarandache BL-algebra

Authors: A. Borumand Saeid, A. Ahadpanah, L. Torkzadehb
Category: General Mathematics

[1] viXra:1411.0386 submitted on 2014-11-20 03:31:40, (18 unique-IP downloads)

Smarandache hyper BCC-algebra

Authors: A. Ahadpanaha, A. Borumand Saeid
Category: General Mathematics