Lediana Paja

[1] viXra:1711.0231 submitted on 2017-11-07 01:46:45, (15 unique-IP downloads)

Paradoksizmi – Rryma MË e Fundit Letrare, Artistike Dhe Filozofike, Pararoja e MIJËVJEÇARIT TË DYTË

Authors: Lediana Paja, Florentin Smarandache
Category: General Mathematics