General Mathematics

   

Paradoksizmi – Rryma MË e Fundit Letrare, Artistike Dhe Filozofike, Pararoja e MIJËVJEÇARIT TË DYTË

Authors: Lediana Paja, Florentin Smarandache

Pradoksizmi është një lëvizje praktike në letërsi, art, filozofi, shkencë bazuar në përdorimet e tepruara të antitezës, antinomisë, konradiksionit, shembël-ltyrës, mosmarrëveshjes, anti-klisheve, derivimit të sensit, kundra fjalimeve, të pakuptueshmes, para-doksit, apo paradokseve të njëjta në krijime. U themelua dhe u udheheq nga Florentin Smarandache qe prej 1980, i cili u shpreh : “Qëllimi është zgjerimi i sferës artistike prej elementeve jo artistikë. Por sidomos kundra kohës, kundra kuptimit të krijimit. Eshtë gjithashtu një eksperiment”.

Comments: 8 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2017-11-07 01:46:45

Unique-IP document downloads: 15 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus