Andrzej Peczkowski

[3] viXra:1705.0399 submitted on 2017-05-28 00:50:44, (101 unique-IP downloads)

Variable Axis Angles in Coordinate Systems Part. 1 (Ziennokątowe Układy Współrzędnych)

Authors: Andrzej Peczkowski
Category: Functions and Analysis

[2] viXra:1705.0398 submitted on 2017-05-28 00:55:17, (85 unique-IP downloads)

Variable Axis Angles in Coordinate Systems Part.2 (Zmiennokątowe Układy Współrzęnych)

Authors: Andrzej Peczkowski
Category: Functions and Analysis

[1] viXra:1705.0397 submitted on 2017-05-28 01:04:24, (121 unique-IP downloads)

Variable Axis Angles in Coordinate Systems Part. 3 (Zmiennokątowe Układy Współrzędnych )

Authors: Andrzej Peczkowski
Category: Functions and Analysis