Education and Didactics

1704 Submissions

[2] viXra:1704.0153 [pdf] replaced on 2018-07-16 11:04:41

Animatus

Authors: Ian von Hegner
Comments: 198 Pages.

Philip M. Emrus er taget på en sidste rejse til Firenze. Den verdenskendte palæoantropolog er lige så skarp og åndsfrisk som han altid har været. Men hans krop er gammel, og helbredet skrøbeligt efter at have levet et langt og rigt liv. Emrus har ingen illusioner om, at hans dage er talte, og det havde han egentlig affundet sig med. Men en bekendt fra fortiden har sat ham stævne her i Renæssancens oprindelsessted. En bemærkelsesværdig kvinde fra fortiden ønsker at give ham et tilbud der kan forandre alt. Det er et dristigt tilbud, der ikke alene kan redde ham og give en ny chance i livet. Det er også et tilbud, der vil rokke ved manges opfattelse af hvad det vil sige at være menneske. Emrus kan genvinde livets gave, men også vende op og ned på mange indgroede forestillinger om det levede liv. Det vil udfordre manges opfattelse af grænser, og hvor langt mennesker egentlig har ret til at gå med at bestemme over egne liv.
Category: Education and Didactics

[1] viXra:1704.0065 [pdf] submitted on 2017-04-06 04:19:32

Herramientas HOLOGRÁFICAS Para la ENSEÑANZA DE la DIVISIÓN Celular

Authors: Lara Orcos Palma
Comments: 17 Pages.

La finalidad del presente trabajo es valorar si el uso de una herramienta holográfica mejora el aprendizaje significativo de los contenidos de ciencias relacionados con la división celular. Para ello, se trabajó con una muestra de dos grupos de alumnos de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria de un colegio concertado en la ciudad de Logroño con uno de ellos de forma tradicional y con el otro mediante el empleo de la herramienta holográfica. Se estudió si había diferencias significativas entre los resultados obtenidos por los dos grupos tras la aplicación de un test de conocimientos relacionados con los procesos de división mitótica y meiótica. Mediante la prueba no paramétrica de comparación de medias en grupos independientes, U de Mann- Whitney, se obtuvo que había una diferencia significativa entre las calificaciones de ambos grupos para un nivel de significación de 0,05 de 2,55 puntos.
Category: Education and Didactics