Education and Didactics

1606 Submissions

[1] viXra:1606.0342 [pdf] submitted on 2016-06-30 08:39:43

Functia Smarandache

Authors: Gheorghe Tomozei
Comments: 5 Pages.

Prodigiosul poet și matematician Florentin Smarandache e, încă, un necunoscut – efectiv ilustru – pentru cititorul român. Fiindcă totul, în ce-l privește pe autor, stă sub semnul mirabilităţii (studiile, debutul literar, dar mai ales... biografia copleșitor de bogată în evenimente), totul consună întru insolitul (programat) și implacabila "soartă".
Category: Education and Didactics