General Science and Philosophy

   

Parçacık Fiziğinde Tıkanıklık Var Mı?

Authors: Vedat Tanrıverdi

”Parçacık fiziğinde tıkanıklık var mı?” sorusunun cevabını verebilmek için tarihsel olarak bilimin nasıl geliştiğine dair belli başlı ̈orneklere değineceğiz. Sonrasında parçacık fiziğinin gelişimini genel hatlarıyla ̈ozetleyeceğiz. Bu kısa tarihsel ̈ozeti, mezon ailelerinden biri olan çarmonyum ailesi ̈uzerine daha detaylı bir ̈ozet takip edecek. Burada aynı zamanda iki farklı potansiyel modelin karşılaştırması da yapılacak, ve bu iki başarılı modelin nasıl yorumlanabileceği ve ilerisi için neyi gösterdiği ̈uzerine değineceğiz. Sonra, bilimin nasıl ilerlediği ve problemlerin çözümlerinin nasıl bulunduğuna dair bazı örneklere değineceğiz ve bu örnekler aynı zamanda çözüm için ne yapılabilir sorusunun cevabını da daha iyi anlamamızı sağlayacak. Sonunda ise bu sürecin ve örneklerin parçacık fiziği ile ilgili ne anlattığına değinip, bundan sonrası için nasıl davranılabileceği konusunda çıkarımda bulunacağız.

Comments: Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2019-03-15 06:07:59

Unique-IP document downloads: 40 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus