Education and Didactics

   

Un Nume DE REZONANŢĂ ÎN Cultura ŞI ŞTIINŢA MONDIALĂ

Authors: Ion SOARE

Născut la 10 decembrie 1954 în comuna (azi – oraşul) Bălceşti din judeţul Vâlcea, Florentin Smarandache este,indubitabil, unul dintre cei mai cunoscuţi olteni din lume! „Serialul” său memorialistic Frate cu meridianele şi paralelele, ajuns la cel de-al VIII-lea volum, ar avea darul să convingă singur pe oricine s-ar îndoi de îndreptăţirea aprecierii noastre.

Comments: 2 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2015-08-31 03:54:14

Unique-IP document downloads: 15 times

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus