Linguistics

   

Legile Lui Florentin (Dacă O Treabă nu-ți Iese Bine, Paseaz-O Altuia!)

Authors: F. Smarandache

Legile lui Florentin nu sunt nici Legi ale lui Murphy (pesimiste), nici Legi ale lui Peter (optimiste), ci, pe de o parte, parțial pesimiste și pațial optimiste, iar pe de altă parte neutre (ambigue: nici pesimiste, nici optimiste) – ca în logica neutrosofică. Fiind paradoxiste prin natura lor, Legile lui Florentin sunt devieri, modificări, generalizări, contra-proverbe, parodii sau combinații ale Legilor Murphy – Peter, mixturi de aforisme, proverbe, citate celebre, clișee, rezultate științifice (din fizică, matematică, filosofie ș.a.) etc.; alternativ, colaționări de idei contrare adunate din folclor, din anunțuri şi publicitate, din literatură, din vorbirea informală.

Comments: 30 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2015-04-28 20:16:47
[v2] 2015-04-29 13:02:14

Unique-IP document downloads: 66 times

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus