Social Science

1712 Submissions

[190] viXra:1712.0667 [pdf] submitted on 2017-12-30 05:17:16

Star Wars is Schizophrenic

Authors: Miguel A. Sanchez-Rey
Comments: 4 Pages.

A schizophrenic genre.
Category: Social Science

[189] viXra:1712.0623 [pdf] replaced on 2017-12-28 07:12:41

The Internationalist Model and the Palestinian/Israeli Conflict

Authors: Miguel A. Sanchez-Rey
Comments: 5 Pages.

Pursuing an economic consensus.
Category: Social Science

[188] viXra:1712.0621 [pdf] submitted on 2017-12-26 15:28:24

Reintegration of Faith Into Society

Authors: Ștefan Vlăduțescu
Comments: 5 Pages.

This study investigates the religious revival in the contemporary age. It is taken as example a study of great relevance published by writer Nicolae Coande. The method used consists of thematiclinguistic procedures and in comparing procedures. It starts from the finding that between the anxieties with which the spirits inevitably give their chest at one moment are the ones generated by questions about religion and God. The idea to be reached is that these fundamental anxiety, brand writers give them a clear and engaging discourse response. The conclusion is that we can talk about the revival of the religious in our society.
Category: Social Science

[187] viXra:1712.0601 [pdf] submitted on 2017-12-26 07:15:42

Computational Approach to Analyze Political Behavior, Culture and Policies to Understand the Revolution of a Society

Authors: Arijit Bag
Comments: 12 Pages.

Computational method is developed to understand the political behavior, culture and policies of a society. It is shown that from political behavior, culture and policies of a society, direction and amplitude of social revolution may be measured which helps to find out the political standing of a society at any time. The knowledge of political standing would help to predict the results of any political election. This methodology is applied to predict the assembly election result 2016 of West Bengal, India. Finally, published result is compared with computed result. It is observed that one of the computed results fits extremely well with the exact result. This method is very good for post election analysis to understand the demand of the society which should help to run better government.
Category: Social Science

[186] viXra:1712.0340 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:40:56

Noi lauri

Authors: Eugen Evu
Comments: 2 Pages.

Profesoara W. B. Vasantha Kandasamy, de la Institutul Indian de Tehnologie din Chennai (India), şi profesorul romȃn Florentin Smarandache, de la Universitatea New Mexico din Statele Unite, au primit Premiul statului New Mexico la categoria Ştiinţă şi Matematică pentru cartea lor “Algebraic Structures Using Natural Class of Intervals”, publicată de Editura de Educaţie din oraşul Columbus, în anul 2011.
Category: Social Science

[185] viXra:1712.0339 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:41:35

Nominalizarea Lui Florentin Smarandache Pentru Premiul Nobel Pentru Literatură

Authors: Geo Stroe
Comments: 7 Pages.

Academia DacoRomână din Bucureşti, România, l-a nomi-nalizat pe scriitorul avangardist trilingv (română-franceză-engleză) Florentin Smarandache pentru Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2011. Niciun scriitor trilingv nu a primit Premiul Nobel până în prezent.
Category: Social Science

[184] viXra:1712.0338 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:42:22

Nonsensul Sensului

Authors: Doina Drăgan
Comments: 3 Pages.

Voi face câteva referințe critice asupra cărții Paradoxismul Civic (Nonsensul Sensului). Pamflete, autori Florentin Smarandache și Andrușa R. Vătuiu, Editura Primus, Oradea, 2016. Cititorul, poate observa (afla) de pe coperta IV a cărții ce fel de mișcare internațională în literatură este paradoxismul, când și de cine a fost înființat acest curent (în 1980 în România, de către artistul și omul de știință Florentin Smarandache), cînd și unde a fost publicat primul manifest (în 1983 în prima carte paradoxistă, Le Sens du Nonsens/Sensul nonsensului, în Maroc).
Category: Social Science

[183] viXra:1712.0337 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:46:31

O Călătorie în Antarctica

Authors: Eva Halus
Comments: 2 Pages.

Matematician, om de știință, scriitor – așa se recomandă dr. Florentin Smarandache, autorul cărții “La capătul Pământului: Expediție în Antarctica”. Pasionat de călătorii, el a vizitat 49 de țări până acum, iar în perioada 19-28 decembrie 2015 a participat la o expediția în Antarctica, la bordul vasului olandez Plancius.
Category: Social Science

[182] viXra:1712.0336 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:47:19

O Fațetă a Postmodernismului

Authors: Marian Barbu
Comments: 35 Pages.

Când se va scrie o Istorie a culturii române, care să cuprindă creațiile apărute după Decembrie 1989 – în țară și diasporă – un loc aparte va trebui rezervat literaturii de sertar.
Category: Social Science

[181] viXra:1712.0335 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:49:59

Ofensiva Paradoxismului

Authors: Ion Soare
Comments: 34 Pages.

În ciuda faptului că unii critici şi teoreticieni literari se prefac a ignora noua mișcare și pe întemeietorul ei principal - Florentin Smarandache, ea este o realitate ce se impune tot mai mult.
Category: Social Science

[180] viXra:1712.0334 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:50:42

O, Florentin :Ecrivez Vos Paradoxes !

Authors: Khalil Raiss
Comments: 4 Pages.

Le jeune poète roumain Ovidiu Florentin vit à Sefrou en sa qualité de prof coopérant. Selon son sentiment, il vit un PARADOXE car il enseigne les maths dans un lycée, là-bas.
Category: Social Science

[179] viXra:1712.0333 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:51:23

O Ipostază de Excepție a Spiritului Uman

Authors: Valerica Ionilete
Comments: 5 Pages.

Profesorul Florentin Smarandache s-a născut la 10 decembrie 1954, în comuna Bălcești (astăzi oraș) din județul Vâlcea și este în prezent conferențiar universitar doctor la Facultatea de Matematică de la Universitatea „New Mexico” din Gallup, New Mexico, SUA.
Category: Social Science

[178] viXra:1712.0332 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:52:05

O Lecție de Viață

Authors: Mirela Teodorescu
Comments: 7 Pages.

Florentin Smarandache este un savant în dome-niul științelor, publicist (în toate formele jurnalismului) și un mare iubitor de necunoscut. Acest tărâm al necunos-cutului îl provoacă la cercetare, la elucidarea enigmelor, a incertitudinilor, neclarităților, de aici a decurs și teoria sa neutrosofică, teoria neutralităților.
Category: Social Science

[177] viXra:1712.0331 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:53:17

Oltenescul Boț de Humă

Authors: Janet Nică
Comments: 5 Pages.

,,Întreabă-mă, să te-ntreb” , Editura ,,Macarie”, Târgovişte, 1999, 60 p, este o arenă în care Florentin Smarandache e ,,hărţuit” cu întrebările de Veronica Balaj, Mihail I. Vlad Emilian Mirea, Adrian Dinu Rachieru, Ada Cârstoiu, Ioan Nicoară şi Cornel Popa.
Category: Social Science

[176] viXra:1712.0330 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:54:03

Oltenia lui Ovidiu Florentin

Authors: Constantin M. Popa
Comments: 3 Pages.

Prima imagine a Olteniei culturale este una opusă austerității. În locul sobrietății rigide, de circumstanță, te întâmpină starea de perpetuă agitație, lucrul făcut în văzul lumii.
Category: Social Science

[175] viXra:1712.0329 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:54:43

O Lume ca Nelumea

Authors: Janet Nică
Comments: 7 Pages.

În teatru, ca şi în proză, intrarea lui Florentin Smarandache este devastatoare. E un cutremur de nouă grade pe scara Richter. Nimic nu rezistă.
Category: Social Science

[174] viXra:1712.0328 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:55:22

On Paradoxism

Authors: Žakalin Nežić
Comments: 5 Pages.

Begun in the 1980s by Florentin Smarandache, a revolutionary writer, artist, and mathematician, whose works are considered innovative and progressive, as well as controversial, paradoxsim is an avant-garde movement involving literature, art, philosophy, and science.
Category: Social Science

[173] viXra:1712.0327 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:56:11

O Raită Prin Rai

Authors: Andruşa R. Vătuiu
Comments: 8 Pages.

Ȋn vara anului 2015, profesorul universitar dr. Florentin Smarandache ne-a surprins cu o nouă carte.* Autor, co-autor, editor, co-editor a peste 140 de cărţi şi peste 175 lucrări ştiinţifice, matematician renumit, a părăsit pentru o perioadă lumea numerelor, a para-doxului şi a neutrosofiei, pentru a pătrunde ȋntr-o lume mirifică, un arhipelag pierdut undeva ȋn Pacific, unde natura explodează prin imagini ieşite din comun, unde ritmul de viaţă parcă este altul decât cel cotidian iar oamenii ȋşi dezvăluie toată prietenia şi dragostea de care sunt ȋn stare.
Category: Social Science

[172] viXra:1712.0326 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:56:50

Originalitatea Unui Poet

Authors: D. R. Popa
Comments: 2 Pages.

Am primit de curând cartea de versuri "Le sens de non-sens", scrisă de Ovidiu Florentin (Florentin Sma-randache) și tipărită de Editions Artistique din Maroc.
Category: Social Science

[171] viXra:1712.0325 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:57:42

Outer-art

Authors: Al. Sfârlea
Comments: 2 Pages.

Florentin Smarandache, matematicianul și artistul multilateral, stabilit în SUA înainte de ʼ89, care și-a ”împrumutat” numele unor formații matematice și a fondat, în 1980, un curent literar de avangardă – paradoxismul -, fiind, de asemenea, și creatorul ”logicii neutrosofice” (în filosofie, dar și autorul unor versuri de oținută respectabilă, reușește, din nou, să fie suprinzătorși original.
Category: Social Science

[170] viXra:1712.0324 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:58:23

Outer-Art. Avatarurile Unui Comentariu Critic

Authors: Mugur Grosu
Comments: 8 Pages.

Se spune că un reprezentant al școlii Ukiyo-e obișnuia să se semneze Hoksai - cel nebun după desen. Sunt nevoit să folosesc sintagma se spune că deoarece merg pe mâna celor ce popularizează semnalele îndepărtate ale lumii artelor plastice.
Category: Social Science

[169] viXra:1712.0323 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:59:04

O Viaţă de Căutări şi de Creaţie

Authors: Ştefan Dumitrescu
Comments: 2 Pages.

Plecat de pe plaiurile Bălceştiului de Olteţ, profesorul şi scriitorul Florentin Smarandache, actualmente profesor uni-versitar în Statele Unite, face parte din acea categorie a per-sonalităţilor complexe, neliniştite, însetate de cunoaştere şi de adevăr, aflat tot timpul pe un drum care nu se va termina niciodată, al căutării absolutului şi al căutării de sine, al creaţiei şi descoperirii.
Category: Social Science

[168] viXra:1712.0322 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:59:59

Păcală, Extraterestrul și Zmeul

Authors: Al. Mirodan
Comments: 1 Page.

Poet, prozator, matematician și altele, profesorul Florentin Smarandache (stabilit în Statele Unite în anii '80) este și un talentat autor de teatru pentru copii.
Category: Social Science

[167] viXra:1712.0320 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:01:20

Palimpsestul „ReSemnării”

Authors: Ştefan Vlăduţescu
Comments: 4 Pages.

Profesorul româno-american Florentin Smarandache este întemeietorul celui mai puternic curent literar-artistic românesc contemporan: paradoxismul.
Category: Social Science

[166] viXra:1712.0319 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:01:57

Par(ad)oxisme

Authors: Ioan Danilă
Comments: 4 Pages.

Nu e deloc uşor să-ţi croieşti un drum al tău în literatură, cu precădere în poezie.
Category: Social Science

[165] viXra:1712.0318 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:02:37

Paradoximul la Maturitate

Authors: Ştefan Vlăduţescu
Comments: 6 Pages.

Florentin Smarandache este întemeietorul paradoxismului. Întâi de toate, este un matematician cu o reputaţie excepţională, are şiruri de numere care-i poartă numele, este fondatorul unei geometrii neeuclidiene, este conducător de doctorat în mai multe universităţi ale lumii: S.U.A., Australia, Indonezia, China etc. Domnia sa este, pe de altă parte, şi poet, prozator, dramaturg.
Category: Social Science

[164] viXra:1712.0317 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:06:11

Paradoximul, O Direcţie de Gândire şi Creaţie

Authors: Ştefan Vlăduţescu
Comments: 4 Pages.

Florentin Smarandache este întemeietorul paradoxismului. Întâi de toate, este un matematician cu o reputaţie excep-ţională, are şiruri de numere care-i poartă numele, este fondatorul unei geometrii neeuclidiene, este conducător de doctorat în mai multe universităţi ale lumii: S.U.A., Australia, Indonezia, China etc. Domnia-sa este, pe de altă parte, şi poet, prozator, dramaturg.
Category: Social Science

[163] viXra:1712.0316 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:07:01

Paradoxism and Postmodernism

Authors: Ion Soare
Comments: 14 Pages.

For a better understanding of the aims of this essay it is necessary to recall, at least fugitively, the partial (in)adequacy of the notion and the term of postmodernism, what, in spite of the fact that it is recognized for quite a long time in the literature of specialty, still arouses controversies.
Category: Social Science

[162] viXra:1712.0315 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:07:51

Paradoxism Civic

Authors: Andrei Pogány
Comments: 5 Pages.

În primăvara lui 2016, Florentin Smarandache şi Vătuiu Roauă Ion Andruşa, coautori, publică, la Editura Primus din Oradea, volumul lor intitulat „Paradoxismul Civic (Nonsensul Sensului)”.
Category: Social Science

[161] viXra:1712.0314 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:08:42

Paradoxism la Cafeneaua Ceainăria de Platină

Authors: Sorin Găinariu
Comments: 9 Pages.

În „Cafeneaua culturală” din cadrul Complexului Rotonda Boromir din centrul Râmnicului a avut loc în 26 iulie a.c. un eveniment de excepție.
Category: Social Science

[160] viXra:1712.0313 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:12:42

Paradoxism și Postmodernism

Authors: Ion Soare
Comments: 18 Pages.

Pentru o înțelegere cât mai apropiată de intențiile acestui eseu, se impune să amintim măcar în treacăt, parțială (in)adecvare a noțiunii și termenului de postmodernism, care, în ciuda faptului că s-a impus demult în literatura de specialitate, suscită încă (și incită) la controverse.
Category: Social Science

[159] viXra:1712.0312 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:16:44

Paradoxism și Postmodernism: O Privire Critică

Authors: Mihai Sporiș
Comments: 8 Pages.

Am încercat să ne lămurim, printr-o carte a lui Ion Soare, „Paradoxism și Postmodernism în creația Florentin Smarandache”, care sunt locul și importanța vâlceanului nostru mondializat în cultură, Florentin Smarandache. Demersul lui Ioan Soare, lăudabil în esența lui și în modul de abordare, suferă de unele deficiențe.
Category: Social Science

[158] viXra:1712.0311 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:17:38

Paradoxism’s Offensive

Authors: Ion Soare
Comments: 19 Pages.

...Therefore, the literary histories are put in front of an event- a literary one, certainly! - that they will have, volens-nolens, to mention, in the worst case, if not to analyze at an equal level with the other movements from the so large and complex field of the letters: the paradoxism.
Category: Social Science

[157] viXra:1712.0310 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:18:42

Paradoxismul Este O Boală Care se Ia!

Authors: Mircea Brenciu
Comments: 3 Pages.

Totul a început odată cu scrisoarea trimisă din Istanbul la redacția publicației Curentul din München. Expeditor – poetul-matematician Florentin Smarandache, aflat în azil politic la Înalta Poartă. Destinatar – scriitorul și criticul Titus Popescu, aflat în exil într-o Germanie ospitalieră.
Category: Social Science

[156] viXra:1712.0309 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:20:19

Paradoxismul O Nouă Fațetă a Postmodernismului

Authors: Marian Barbu
Comments: 23 Pages.

La Smarandache, istoria prea vie a României "de ieri" este stoarsă până la lacrimă şi caricatură, încât orânduirea fonfoistă a lui Hon Hyn a paralizat şi pârjolit totul-de la ideea de libertate până la aceea de muncă.
Category: Social Science

[155] viXra:1712.0308 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:21:22

Paradoxismul Sau Drama Automatismelor

Authors: Geo Vasile
Comments: 4 Pages.

De-a lungul a 139 de pagini plus 4 de bibliografie se întinde strădania eseistului Titu Popescu de a impune paradoxismul drept un concept estetic teoretizat şi ilustrat prin cărţile lui Florentin Smarandache, încă tânărul autor rezident în SUA.
Category: Social Science

[154] viXra:1712.0307 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:22:31

Paradoxismul şi Turismul Rural

Authors: Gheorghe Săvoiu, Ion Iorga-Simăn, Constantin Manea, Marian Ţaicu
Comments: 18 Pages.

Paradoxismul, în dubla sa calitate de curent literar şi metodă ştiinţifică de abordare a realităţii, a fost datorat matematicianului şi logicianului Florentin Smarandache şi a început ca un protest anti-totalitar impotriva unei societăţi plasate în autarhie sau izolare aproape completă, aşa cum era România anilor ’80, când valorile culturale şi ştiinţifice erau manipulate iar cele materiale deţinute aparent de un singur grup ale căror idei şi nevoi aveau prioritate absolută şi impact politic.
Category: Social Science

[153] viXra:1712.0306 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:23:43

Paradoxismul un Logos Ascuns

Authors: Marian Barbu
Comments: 10 Pages.

Poezia paradoxistică, în ceea ce a realizat mai nobil, mai durabil, a sondat după misterele lumii, dincolo de realitatea imediată, adică în idee, de la înălţimea căreia se poate începe ca un evantai tot arsenalul liric: melancolia, angoasa, subtilitatea, discreţia ş.c.!.
Category: Social Science

[152] viXra:1712.0305 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:24:41

Paradoxologia Vieții și Ispita de Neant

Authors: Dumitru Ichim
Comments: 6 Pages.

OEra prin 1980. Florentin Smarandache, cunoscut ca matematician şi poet, în calitate de participant la viaţa polis-ului, într-un mod "politicos", ia o "atitudine politică" împotriva regimului comunist totalitar, iniţiind Mişcarea Literară Paradoxistă.
Category: Social Science

[151] viXra:1712.0304 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:28:13

Paradoxologie și Paradoxism

Authors: Ion Soare
Comments: 12 Pages.

La începutul deceniului opt al acestui secol, un cunoscut dramaturg, om de teatru, francezul Jacques Sarthou, de la Teatre de l'Île de France, primind de la Florentin Smarandache Manifeste non-conformiste pour un nouveau mouvement Iitteraire: le Paradoxisme, s-a simţit atât de entuziasmat la citirea. programului noii mişcări, încât l-a proclamat pe autor "le plus grand poete du XX -eme siecle".
Category: Social Science

[150] viXra:1712.0302 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:29:05

Paradoxology and Paradoxism

Authors: Ion Soare
Comments: 6 Pages.

At the beginning of 1980’s, a well-known playwright and man of theatre, the Frenchman Jacques Sarthou from Theatre de l’Ile de France, receiving from Florentin Smarandache the “Manifeste non-conformiste pour un nouveau movement litter ire, le Paradoxisme”, was so enthusiastic at the reading of the new movement’s programme, that claimed the author “le plus grand poete du xx-eme siecle”.
Category: Social Science

[149] viXra:1712.0301 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:29:50

Paradoxul Mulțimilor

Authors: Valeriu Perianu
Comments: 5 Pages.

Avem enunțul: "Dacă orice mulțime este inclusă într-o altă mulțime, mulțimea tuturor mulțimilor în ce este inclusă?".
Category: Social Science

[148] viXra:1712.0300 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:30:33

Paradoxurile Unui Spirit

Authors: Nicolae Rusu
Comments: 5 Pages.

Se știe că valorificarea creațiilor folclorice este o activitate de importanță majoră pentru perpetuarea în timp a unui popor. În această idee, firește, au insistat încă în anii de dominație sovietică și cercetătorii în domeniu din spațiul geografic dintre Nistru și Prut.
Category: Social Science

[147] viXra:1712.0299 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:31:18

Pledoarie Pentru Omul Liber

Authors: Dan Tărchilă
Comments: 5 Pages.

Formulele teatrului modern continuă să seducă și să influențeze dramaturgia contemporană, impunându-și continuu amprenta dată de patroni, de la inițiatori până astăzi.
Category: Social Science

[146] viXra:1712.0298 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:32:08

Poems

Authors: David Castleman
Comments: 2 Pages.

The sensations of our living perceptions are celeb-rated in their mad wild glory. Every page exclaims riotously with announcement of sensation, and (perhaps) uncontrollably.
Category: Social Science

[145] viXra:1712.0297 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:32:51

Poetica Patafizicii

Authors: Marian Barbu
Comments: 4 Pages.

În primele luni ale acestui an, a văzut lumina ti-parului cartea Estetica paradoxismului, de Titu Popescu*.
Category: Social Science

[144] viXra:1712.0296 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:33:34

Poezia Paradoxistă

Authors: Adrian Lesenciuc
Comments: 8 Pages.

Matematicianul Florentin Smarandache a înființat în anii ´80 o mișcare literară în zona tulbure de inter-ferență a artelor cu științele exacte – Mișcare Literară care a făcut înconjurul mapamondului.
Category: Social Science

[143] viXra:1712.0295 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:34:18

Poezia Unui Matematician

Authors: Constantin Popescu
Comments: 3 Pages.

Literatura română de azi își înmulțește numărul de poeți a căror profesie de bază este matematica cu craioveanul Ovidiu Florentin, al cărui volum de versuri, intitulat Sentimente fabricate în laborator, a apărut în acest an, în versiune franceză, în Maroc.
Category: Social Science

[142] viXra:1712.0294 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:35:01

Popasuri Scriitoricești, 2

Authors: Ion Părăianu
Comments: 7 Pages.

Să vorbești despre Florentin Smarandache trebuie să ai curajul unui luptător, care, când intră în ring, să fie sigur de victorie, ceea ce, în cazul de față, nu se poate. Florentin Smarandache nu poate fi învins!
Category: Social Science

[141] viXra:1712.0293 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:35:57

Popasuri Scriitoricești, 3

Authors: Marian Pătrașcu
Comments: 10 Pages.

În vara anului trecut, prietenul și făcătorul de reviste Petre Cichirdan, m-a informat că dl. Florentin Smarandache, neobositul spirit enciclopedic oltean, profesor la New Mexico University, SUA, intenționează să scoată o antologie intitulată Popasuri scriitoricești pe Olt și Olteț.
Category: Social Science

[140] viXra:1712.0292 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:36:45

Posibilul Imposibilului

Authors: Mirela Teodorescu
Comments: 18 Pages.

Sunt oameni pentru care sunt mult prea puţine lucruri pe care nu ştiu să le facă, să le abordeze, să le înțeleagă. Sunt oameni cărora le este de ajuns să-i priveşti că au înţeles semnificaţia, sunt oameni pentru care n-ai terminat de rostit propoziţia că au şi dat soluţia, sunt … oameni!
Category: Social Science

[139] viXra:1712.0291 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:37:44

Postface to Defective Writing

Authors: Stephen J. Crothers
Comments: 1 Page.

So as not to render Smarandache non-Smarandache, or perhaps both Smarandache and not Smarandache, I have had to refrain from a conservative impulse to render everything herein strictly in terms of the rules of English grammar, syntax and orthography.
Category: Social Science

[138] viXra:1712.0290 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:39:28

Post-Modernismul Paradoxist

Authors: George Băjenaru
Comments: 6 Pages.

Prin arta sa, poetul Smarandache îmi aminteşte de precizia matematică a artei gravorului olandez Maurits Comelis Escher, de procedeul inversiunii raportului formă/fond, dar mai ales de ambiguitatea care l-a facut celebru pe Escher.
Category: Social Science

[137] viXra:1712.0289 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:40:12

Post-Paradoxismul

Authors: Titu Popescu
Comments: 8 Pages.

Când publicasem, în 1995, Estetica paradoxismului, nu mă așteptasem ca o asemenea riscantă construcție teoretică să înregistreze un ecou neașteptat: a apărut ediția a II-a în anul 2001, iar în 2002 să fie tradusă în limba engleză: The Aesthetics of Paradoxism.
Category: Social Science

[136] viXra:1712.0288 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:43:08

Preface to Through Tunnels of Words

Authors: Ovidiu Ghidirmic
Comments: 6 Pages.

The title of the volume immediately captures attention. Through tunnels of words, a metaphore of the last poem of the volume, wants to suggest the unidirectional going of the poetical speech through the tunnels of the words of the one single poem.
Category: Social Science

[135] viXra:1712.0287 [pdf] submitted on 2017-12-07 02:47:40

Prefață la Prin Tunele de Cuvinte

Authors: Ovidiu Ghidirmic
Comments: 6 Pages.

Poetul se dezice de el însuși, de o ipostază a sa lirică anterioară. Titlul volumului ne atrage, numaidecât, atenția.Prin tunele de cuvinte, o metaforă din poemul ultim al volumului, vrea să sugereze mersul unidirecțional al discursului poetic.
Category: Social Science

[134] viXra:1712.0286 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:00:47

Premierea Unui Egiptean... ,,smarandachist"!

Authors: Mircea Monu
Comments: 2 Pages.

Ziarul nostru a scris în 15 decembrie 2007 despre apariția în Egipt, în limba araba, a cărții ,,Neutrosofia în filozofia arabaʺ, scrisă (împreuna cu vâlceanul Florentin Smarandache) de lect. univ. dr. Salah Osman, de la Departamentul de Filozofie al Facultății de Arte a Universitații ,,Minufiyaʺ din orașul Shibin Al Kawm, Guvernoratul (provincia) Minufiya, din Delta Nilului și despre participarea vâlceano-americanului Florentin Smarandache, corespondent special al ziarului nostru, la oconferință internațională pe tema netrosofiei îngândirea arabă, desfășurată în 16 decembrie 2007 la sediul acestei universități.
Category: Social Science

[133] viXra:1712.0285 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:03:20

Pseudo-Eseu Asupra Unui Nou Curent Literar Euro-American:paradoxismul

Authors: Ion Rotaru
Comments: 31 Pages.

În ciuda marei, arzătoarei dorințe a întemeietorului ei, Mișcarea Paradoxistă nu s-a născut odată cu el, la 10 decembrie 1954, la Bălceşti, j. Vâlcea, în România. Căci aceasta este data venirii pe lume a lui FLORENTIN SMARANDACHE, actualmente rezident în USA, profesor de matematici, autor de "nonpoeme", fost disident anticeauşist, fugit din ţară înainte de aşa zisa revoluţie din decembrie 1989, cu un popas mai prelungit în Turcia, într-un lagăr de lângă Ankara.
Category: Social Science

[132] viXra:1712.0284 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:04:16

Puritate Nebună, Nebună, Nebună

Authors: Janet Nică
Comments: 3 Pages.

Albumul lui Florentin Smarandache, „Outer-art”, volumul II, Editura „Conphis”, Râmnicu Vâlcea, 2002, 166 p, consilier editorial Ion Soare, coperta: Florentin Smarandache, este o super carte, oglindă cazută pe gânduri, excepţională lecţie de libertate şi semnul unui talent fără borne.
Category: Social Science

[131] viXra:1712.0283 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:05:29

Qu`est-ce Que C’est le Paradoxisme ?

Authors: Constantin M. Popa
Comments: 4 Pages.

On confond souvent le paradoxe avec l’exercice plat et ennuyeux de réhabilitation du truisme.
Category: Social Science

[130] viXra:1712.0282 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:06:35

Radicalizarea Fastidioasă a Inversității

Authors: Marian Popa
Comments: 20 Pages.

Florentin Smarandache (n. 10.12.1954 Bălcești; liceul pedagogic absolvit la Craiova, în 1972; tot acolo licența în matematică, în 1979, apoi programator într-o uzină, profesor de liceu în țară și în Maroc, 1982-1984; refugiat politic în 1988-90 în Turcia, emigrant în SUA, computerist, universitar în New Mexico) a debutat poetic în revista școlii în 1970.
Category: Social Science

[129] viXra:1712.0281 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:07:42

Recidiva Paradoxistă

Authors: Ion Urda
Comments: 5 Pages.

Paradoxism... s-a vorbit și se va mai vorbi despre acest curent literar fundamentat de sclipirea minții unui năbădăios oltean care și-a luat lumea-n cap și a reușit apoi să și-o aștearnă la picioare.
Category: Social Science

[128] viXra:1712.0280 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:08:23

Review

Authors: Arnold Skemer
Comments: 2 Pages.

I must come to the crux of the matter and ignore the introduction and window dressings of this opuscule.* From out of the abstruse prose with its strang syntax, comes the declaration of the compatibility of Paradoxism with the great cultural juggernaut of our times, Post-modernism.
Category: Social Science

[127] viXra:1712.0240 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:09:07

Revoluție Etern Revoltată

Authors: Janet Nică
Comments: 4 Pages.

Până în 1984, când publica a doua ediţie a volumului „Le sens du non-sens”, în limba franceză, la Fés, în Maroc (prima tot în Maroc, 1983), Florentin Smarandache îşi cioplise deja câteva pietre pentru templul său: „L’heure de la planète”, 1980, Craiova, „Formules pour l’esprit”, 1981, Bucureşti, „Problèmes avec et sans …problèmes”, 1983, Fés, Maroc (în limba franceză).
Category: Social Science

[126] viXra:1712.0239 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:09:48

Să Schimbăm Lumea Numai cu Puterea Gândului!

Authors: Andrușa R. Vătuiu
Comments: 7 Pages.

Florentin Smarandache a revenit cu un nou foto-videojurnal instantaneu, „Viitorul a început în trecutˮ,* continuând cu o serie de flash-uri narative, după cum ne-a obișnuit deja, surprinzând în mod magistral esența experiențelor trăite pe alte meleaguri.
Category: Social Science

[125] viXra:1712.0238 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:10:29

Satire, Humor and Symbolism

Authors: A. Johnson
Comments: 3 Pages.

Florentin Smarandache, like many Eastern Eur-opean writers, uses satire, humor and symbolism to disguise political exposés on the totalitarian regime under which he lived and worked – a regime, which often threatened and carried out against the writers and intellectuals who opposed them, harsh punishment, including coercion, intimidation, creation of damaging dossiers, ostracization, confiscation of their writings, imprisonment, and even death.
Category: Social Science

[124] viXra:1712.0237 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:11:15

Scrieri Defecte

Authors: Daniel Deleanu
Comments: 3 Pages.

Perseverent în a-și răspândi pe mai multe meridiane arta poetică paradoxistă, al cărei creier și cap de afiș este, încrezător în posibilitățile de afirmare deschise de drumul pe care singur și l-a croit și, nu în ultimul rând, susținut de câțiva critici români dintre care se detașează Ion Rotaru și Titu Popescu – ultimul chiar autor al unei cărți axate pe estetica paradoxismului, Florentin Smarandache este astăzi un nume care începe să capete din ce în ce mai multă pregnanță.
Category: Social Science

[123] viXra:1712.0236 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:11:58

Scriitori de pe Olt și Olteț

Authors: Ion Jianu
Comments: 2 Pages.

Prolificul scriitor oltean Florentin Smarandache, stabilit în SUA de dinainte de 1990, a publicat un volum antologic cuprinzând câteva portrete ale unor scriitori și publiciști olteni din Dolj și Vâlcea.
Category: Social Science

[122] viXra:1712.0235 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:12:44

Scriitorul Florentin Smarandache se Impune în Sua

Authors: Mircea Marinescu
Comments: 8 Pages.

La 23 martie 1990 ateriza la aeroportul din Phoenix (Arizona) un grup de cinci refugiați români veniți din lagărele turcești după o așteptare de 2-3 ani (!). printre aceștia era și Florentin Smarandache; despre care nu știam mare lucru la vremea aceea. A fost găzduit la domnul Nicoară (ce lucra la ”Tolstoy Foundation” și de aceea mulți noi emigranți luau primul contact cu dumnealui) vreo două luni jumătate pe când l-am vizitat eu.
Category: Social Science

[121] viXra:1712.0234 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:13:24

Scripta Furtiva

Authors: Octavian Blaga
Comments: 1 Page.

Poemele cu poeme ale lui Florentin Smarandache sunt o surpriză foarte plăcută în peisajul oarecum anost al poeziei româneşti de început de mileniu trei (ReSemnare, Oradea, 2013; PreSimţiri şi PostSimţiri, Oradea, 2013).
Category: Social Science

[120] viXra:1712.0233 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:14:12

Short Notes on Smarandache

Authors: Charles T. Le
Comments: 3 Pages.

In his volume of poems, paradoxically called ʺNonPoemsʺ (Xiquan Publ. Hse., Phoenix – Chicago, 1990), the poet Florentin Smarandache (1954-) wrote empty/blank poems! These poems have no lines and no titles at all (page 87 to 93)!
Category: Social Science

[119] viXra:1712.0232 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:14:58

Soarta Unui om

Authors: Mircea Radu Iacoban
Comments: 4 Pages.

Ciudat personaj olteanul Smarandache! Și-a lăsat nevasta cu un copil mititel și altul pe cale să se nască, spre a o „tăia” către Istanbul prin septembrie 1988.
Category: Social Science

[118] viXra:1712.0231 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:15:40

Străin Printre Străini

Authors: George Mitin Varieșescu
Comments: 2 Pages.

Florentin Smarandache: un român care nu a uitat de ce a fost obligat să-și părăsească cuibul drag, pe timpul lui Ceaușescu. Un cadru didactic, care rămâne fără... cadre, un inginer fără... inginerie, un familist fără.. familie, un patriot... fără patrie, un amic fără... amici, un...
Category: Social Science

[117] viXra:1712.0230 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:16:16

Strunind Caii Albi ai Poeziei

Authors: Constantin M. Popa
Comments: 2 Pages.

Poet venit dinspre partea științelor, Ovidiu Flo-rentin* a descoperit că drumul cel mai scurt dintre două sentimente este versul lui. Pe baza acestui principiu, încearcă să lumineze întunericul sufletului cu superbă insolență și nemăsurat orgoliu, sfidând primejdia mani-erismului.
Category: Social Science

[116] viXra:1712.0229 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:17:01

Templul Zburător

Authors: Janet Nică
Comments: 5 Pages.

Gogoaşa literaturii mondiale a secolului al XX-lea a făcut de mai multe ori explozie (deloc în surdină), născând câteva tornade, câteva vârtejuri şi, firesc, mai multe adieri: futurismul (1909), saudasismul (1910), crepuscularismul (1911), imagismul (1913), akmeismul (1913), vorticismul (1914), dadaismul (1916), creaţionismul (1917), ultraismul (1918), suprarealismul (1924), realismul socialist (1934), ermetismul (1936).
Category: Social Science

[115] viXra:1712.0228 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:18:14

Tradiția Paradoxismului

Authors: Constantin M. Popa
Comments: 14 Pages.

Cine sunt paradoxiștii?
Category: Social Science

[114] viXra:1712.0227 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:18:53

Triumful Paradoxismului

Authors: Elena Adriana Răducan
Comments: 4 Pages.

Seventh International Anthology on Paradoxism, apărutăîn 2012, editor Florentin Smarandache, poate fi considerată un triumf al paradoxismului, locul metaforelor fiind luat de antiteze şi oximoroni.
Category: Social Science

[113] viXra:1712.0226 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:19:41

Two Mathematicians Poets: Ion Barbu and Florentin Smarandache

Authors: Ion Soare
Comments: 7 Pages.

According to his own confession, till 25 years old Florentin Smarandache was not interested by literature, but he even scorned it.
Category: Social Science

[112] viXra:1712.0225 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:20:20

Un Binom Inteligent

Authors: Janet Nică
Comments: 3 Pages.

Tăioasă, ca o răzbunare de critic literar, poezia lui Florentin Smarandache te ţine încordat la maxim gorki.
Category: Social Science

[111] viXra:1712.0224 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:21:15

Un Breviar al Eliberării Duhului

Authors: Adrian Botez
Comments: 4 Pages.

Volumul şapte al Antologiei Paradoxismului Internaţional/ SEVENTH INTERNATIONAL ANTHOLOGY ON PARADOXISM – 2012 (The Educational Publisher Inc. 1313 Chesapeake Ave., Columbus, Ohio 43212,USA), o antologie realizată de nimeni altul decât de iniţiatorul Mişcării Paradoxiste Internaţionale, FLORENTIN SMARANDACHE, beneficiază de contribuţii de la scriitori din lumea largă.
Category: Social Science

[110] viXra:1712.0222 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:34:57

Un Cowboy în Mahala

Authors: Marinela Preoteasa
Comments: 6 Pages.

Florentin Smarandache a scris acest volum, terapeutic pentru el cât şi pentru cei care-l citesc, încercând să se vindece de nostalgia anilor de copilărie şi adolescenţă, de iubirile curate, îngereşti, ale anilor de liceu şi facultate, în amintirea anilor de „mare şmecher” a vieţii studentului studios (demonstrată printr-o escapadă la mici şi bere, departe de ochii părinţilor, însemnând pentru sufletul lui curat, de şef de promoţie, o mare încălcare a legilor de conduită onorabilă!).
Category: Social Science

[109] viXra:1712.0221 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:35:41

Un Débat Contemporain Sur la Poésie

Authors: Jean-Michel Levenard
Comments: 16 Pages.

Avouons-le d'emblée, ce qui importe dans la démarche de Florentin Smarandache avant que de s'accorder ou de se perdre en discussion sur la valeur intrinsèque de ses créations, c'est qu' elle ouvre un débat contemporain sur la poésie.
Category: Social Science

[108] viXra:1712.0220 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:36:35

Un Franc-Tireur Paradoxiste

Authors: Constantin M. Popa
Comments: 12 Pages.

Un poète venu du côté des sciences, Florentin Smarandache, a découvert que le chemin le plus court entre deux sentiments est le vers et, sur la base de ce principe, cherche à éclairer l’obscurité de l’âme avec une superbe insolence et un orgueil démesuré, bravant le danger du maniérisme du pastiche.
Category: Social Science

[107] viXra:1712.0219 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:39:14

Un Franctiror Paradoxist

Authors: Constantin M. Popa
Comments: 19 Pages.

Poet venit dinspre partea știinţelor, FLORENTIN SMARANDACHE a descoperit că drumul cel mai scurt dintre două sentimente este versul.
Category: Social Science

[106] viXra:1712.0218 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:39:55

Universul Lui Smarandache

Authors: Mihail I. Vlad
Comments: 2 Pages.

Am mai afirmat și cu alte prilejuri că la o judecată dreaptă a scrisului românesc nu se poate neglija contri-buția de substanță a scriitorilor din afara granițelor Țării.
Category: Social Science

[105] viXra:1712.0217 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:40:33

Un Jurnal de Lagăr

Authors: T. Topoloveanu
Comments: 5 Pages.

Prin amabilitatea doamnei Marilena Preoteasa, profesoară, cândva editor al unei reviste slătinene, ne-a fost dat să cunoaștem, nu direct, ci prin forța cuvântului scris și tipărit, peripețiile celor atrași înainte de 1989 de mirajul occidentului, sătui de vitregiile totalitarismului comunist.
Category: Social Science

[104] viXra:1712.0216 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:41:36

Un Jurnal Freudian

Authors: Lucian Chișu
Comments: 2 Pages.

Am mai scris despre "cazul" Smarandache nu cu mult timp în urmă.
Category: Social Science

[103] viXra:1712.0215 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:43:50

Un Jurnal Marocan

Authors: Titu Popescu
Comments: 2 Pages.

Jurnal marocal este din perioada când autorul predase matematica în nordul Africii, este un text de început al maestrului paradoxismului, când încă nu-şi radicalizase experimentele literare. Cartea apare nu în America,unde trăieşte acum, nu în România, de unde se trage, ci la...Chişinău.
Category: Social Science

[102] viXra:1712.0214 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:44:28

Un Nume de Rezonanţă în Cultură şi ştiinţă

Authors: Ion Soare
Comments: 6 Pages.

Născut la 10 decembrie 1954 în comuna (azi – oraşul) Bălceşti din judeţul Vâlcea, Florentin Sma-randache este, indubitabil, unul dintre cei mai cunoscuţi olteni din lume! „Serialul” său memorialistic Frate cu meridianele şi paralelele, ajuns la cel de-al IX-lea volum, ar avea darul să convingă singur pe oricine s-ar îndoi de îndreptăţirea aprecierii noastre.
Category: Social Science

[101] viXra:1712.0213 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:45:09

Un Oltean în Antarctica

Authors: Andrușa R. Vătuiu
Comments: 7 Pages.

Încă din prima lună a anului 2016, profesorul universitar Florentin Smarandache ne surprinde cu o nouă apariție editorială: “La capătul pământului: Expediție în Antarctica”.
Category: Social Science

[100] viXra:1712.0212 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:45:46

Un Răsfăț al Literaturii Sfârșitului de Secol

Authors: Ada Cârstoiu
Comments: 3 Pages.

Originar din comuna Bălcești, județul Vâlcea, acest domn al cuvântului răstoarnă concepții, mentalități, prin înființarea la Craiova în anii ʼ80 -ʼ81 a Mișcării Literare Paradoxiste, al cărei reprezentat este.
Category: Social Science

[99] viXra:1712.0211 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:46:36

Un Savant Polivalent

Authors: Mihaly Bencze
Comments: 10 Pages.

Prof. univ. dr. Florentin Smarandache este un polivalent – el este autorul, co-autorul, editorul şi co-editorul a 139 de cărţi şi a peste 175 lucrări ştiinţifice.
Category: Social Science

[98] viXra:1712.0209 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:48:20

Un Teatru Pentru O Lume întoarsă pe Dos

Authors: Al. Florin Țene
Comments: 4 Pages.

O bună lecție de teatru critic aflăm în volumul lui Florentin Smarandache, întitulat programatic Metaistorie (Editura Doris, București).
Category: Social Science

[97] viXra:1712.0208 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:49:06

Un ţipăt şi O Eflorescenţă a Spiritualităţii Româneşti

Authors: Ştefan Dumitrescu
Comments: 21 Pages.

Acum, după ce i-am recenzat mai multe cărţi lui Florentin Smarandache, lecturând America - paradisul diavolului, (apă-rută la Editura Aius, Craiova, 1994), Frate cu meridianele şi paralelele, vol. 6 (Editura Silviana, Râmnicu Vâlcea, 2010) şi Dragă Domnule Rotaru.
Category: Social Science

[96] viXra:1712.0207 [pdf] submitted on 2017-12-07 03:49:43

Vizitez şi învăţ

Authors: Ştefan Vlăduțescu
Comments: 4 Pages.

Profesorul Florentin Smarandache este fondatorul curen-tului estetic paradoxist, primul curent cu accentuate funda-mente logico-ştiinţifice. Totodată, paradoxismul este printre foarte, foarte puţinele direcţii estetice impuse în ultimii 20 de ani. Prin adepţii săi, mişcarea de gândire paradoxistă aprinde lumini pe toate continentele.
Category: Social Science

[95] viXra:1712.0200 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:28:50

Florentin Smarandache le Poete du Point Sous le I

Authors: Florin Vasiliu
Comments: 32 Pages.

Mais, surtout, quand serait le lecteur interese par la vie d'un poete? Un lecteur passione de poesie pourrait repondre:"jamais".
Category: Social Science

[94] viXra:1712.0199 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:29:41

Florentin Smarandache Or/and the First Source of Paradoxism (Instead of Introduction)

Authors: Ion Soare
Comments: 3 Pages.

As if it wanted to be in accordance with the paradoxism and even to confirm it, the way the mathematician writer Florentin Smarandache is received is ... paradoxical.
Category: Social Science

[93] viXra:1712.0198 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:30:25

Florentin Smarandache: Poetul Matematician

Authors: Ion Machidon
Comments: 3 Pages.

Profesorul Florentin Smarandache, care trăieşte departe de ţară, în afară de meseria sa de dascăl, se ocupă îndeaproape de literatură, scriind cărţi de poezie, proză, teatru ş.a., dar nu ignoră ştiinţele exacte, precum mate-maticile.
Category: Social Science

[92] viXra:1712.0197 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:32:38

Florentin Smarandache Sau/și Întâiul Izvor al Paradoxismului

Authors: Ion Soare
Comments: 4 Pages.

Parcă vrând să fie în ton cu paradoxismul, să-l confirme chiar, modul de receptare a scriitorului matematician este ...paradoxal.
Category: Social Science

[91] viXra:1712.0196 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:34:01

Florentin Smarandache și Paradoxismul

Authors: Ion Rotaru
Comments: 13 Pages.

... el rămâne în istoria literaturii, cum am spus chiar de la început, prin aceea că este, vrem - nu vrem, "părintele" Paradoxismului.
Category: Social Science

[90] viXra:1712.0195 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:34:49

Florentin Smarandache, un Creator Polivalent

Authors: George Roca
Comments: 7 Pages.

Prof. univ. dr. Florentin Smarandache este un om al renaşterii. Dovadă e şi faptul că a publicat în foarte multe domenii: matematică (teoria numerelor, statistică, geometrie non-Euclidiană, structuri algebrice), computere (inteligenţă artificială, fuziunea informaţiei), fizică (fizica cuantică, fizica particulelor), economie (economie culturală, teoria poly-em-porium), filosofie (neutrosofia – o generalizare a dialecticii, logica neutrosofică – o generalizare a logicii fuzzy intuiţio-niste), literatură (poezie, proză, roman, eseuri, nuvele, drame, teatru pentru copii, folclor, traduceri), artă (desene expe-rimentale, colaje, pictură de avangardă).
Category: Social Science

[89] viXra:1712.0194 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:37:02

Florentin Smarandache un Poet cu Punctul Sub I

Authors: Florin Vasiliu
Comments: 28 Pages.

Semnatarul acestor rânduri se află confruntat cu două aserțiuni: Cine este F. Smarandache. A doua: Poetul nu are biografie.
Category: Social Science

[88] viXra:1712.0193 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:37:54

Florentin Smarandache – Văr cu Magellan și Columb

Authors: Janet Nică
Comments: 5 Pages.

Volumul „Legi de compoziţie internă”, Edition El Kitab, Fés, Maroc, 1982, 131p, de Florentin Smarandache propune un nou poet şi o nouă poezie.
Category: Social Science

[87] viXra:1712.0192 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:38:36

Formulele Pentru Spirit Ale Lui Florentin Smarandache

Authors: Adriana Elena Răducan
Comments: 7 Pages.

Am răsfoit pe îndelete „Formule pentru spirit”, o carte de poezii a poetului Florentin Smarandache. Viaţa de fiecare zi, prinsă într-o altă dimensiune, îmi apare ca o existenţă filosofică, filtrată prin fugara privire a celui care trăieşte cu patetism fiecare clipă.
Category: Social Science

[86] viXra:1712.0191 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:39:23

Formule Pentru Spirit

Authors: Constantin Matei
Comments: 2 Pages.

Ovidiu Florentin s-a afirmat la vârsta de douăzeci și cinci de ani ca un strălucit matematician, publicând merituoase studii și probleme în aproape toate revistele de prestigiu din țară. La vârsta de douăzeci și șase de ani scrie prima poezie.
Category: Social Science

[85] viXra:1712.0190 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:41:11

Formules Pour L'esprit

Authors: Jawad Ben Serghini
Comments: 3 Pages.

Formules pour l'esprit, sentiments pour l'âme, images pour l'imagination, est-elle une définition lus vivante et plus durable pour la poésie, et est-elle poésie plus immortelle que celle qui s’adresse à l’homme, à l’esprit, à l’imagination...
Category: Social Science

[84] viXra:1712.0189 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:41:52

Fotojurnal Paradoxist

Authors: Ştefan Vlăduţescu
Comments: 4 Pages.

Florentin Smarandache a acreditat o specie literară paradoxistă şi sincretică: fotojurnalul instantaneu. Este vorba despre un discurs literar hipertextual cu elemente fotografice, reportericeşti, culturale şi ştiinţifice.
Category: Social Science

[83] viXra:1712.0188 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:42:38

Fotojurnalul Instantaneu, O Nouă Specie Literară Paradoxistă

Authors: Mircea Monu
Comments: 6 Pages.

Matematicianul şi scriitorul Florentin Smarandache, fondatorul Mişcării Literare Paradoxiste, oltean născut şi crescut în Bălceşti, judeţul Vâlcea, absolvent al liceului pedagogic (început în Craiova şi terminat în Râmnicu Vâlcea), şef de promoţie al Facultăţii de Matematică din Craiova, profesor cooperant la un liceu din oraşul Sefrou (Maroc, 1982-1984), emigrat ilegal în anul 1988 (fugit în Turcia, dintr-o excursie în Bulgaria), apoi emigrat legal din Turcia (unde a stat doi ani, 1988-1990, într-un lagăr de refugiaţi politic) în SUA, trăgându-se dintr-un strămoş venit în România din Grecia, are, zic eu, în sânge „microbul călătoriei” – a călătorit până acum în peste 40 de ţări din Lume (din toate cele cinci continente!), motiv pentru care am considerat că a devenit, ca un paradoxist ce este, „Frate cu meridianele şi paralelele” (acest supranume al său va deveni titlul unei serii de „note de călătorie”, care are, până acum, şase volume).
Category: Social Science

[82] viXra:1712.0187 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:43:29

Frați cu Fratele Meridianelor și Paralelelor

Authors: Marin Bulugea
Comments: 6 Pages.

În 19 iunie 2004, când l-am văzut pe Florentin Smarandache, fondatorul Mișcării Literare Paradoxiste, mă miram că-lvăd, că mai are ʺo țârăʺ și împlinește cercul 50 pe trunchiul vieții, mă mai minunam că paradoxistul are un nume predestinat, care strălucește într-un fas-cinant tărâm al matematicii, domeniu situat dincolo de perceperea mea, dar și în cel al poeziei și prozei -Florentin-Floare, Smarandache-Smarald - Floare de Smarald -, și că frăția sa cu meridianele și paralelele lumii îl ajută să fie, deja, un om universal.
Category: Social Science

[81] viXra:1712.0186 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:47:31

Funcția Smarandache

Authors: Gheorghe Tomozei
Comments: 7 Pages.

Prodigiosul poet și matematician Florentin Sma-randache e, încă, un necunoscut – efectiv ilustru – pentru cititorul român.
Category: Social Science

[80] viXra:1712.0185 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:50:32

Generozitatea Faţă de Confraţi se Cunoaşte După Fapte

Authors: Al. Florin Ţene
Comments: 3 Pages.

Zilele trecute am primit, printr-un intermediar, un volum antologic semnat de cunoscutul profesor univer-sitar din SUA, scriitorul paradoxist, Florentin Smaran-dache ( propus pentru Premiul Nobel ), originar de pe meleagurile vâlcene. Despre apariţa acestui volum aflasem de la autor, în urmă cu câteva luni, promiţându-mi că mi-l trimite cât de curând.
Category: Social Science

[79] viXra:1712.0184 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:51:16

Geometria Literelor

Authors: Marinela Preoteasa
Comments: 3 Pages.

Încă din 1979, odată cu poemul „Cifrele au început să vibreze”, publicat în “Năzuinţe”, nr. 26-27, 1980, pe cerul poeziei româneşti a răsărit o stea: Florentin Smarandache. De atunci, părintele paradoxismului îşi trădează sensibilitatea şi se lasă descoperit ca poet.
Category: Social Science

[78] viXra:1712.0183 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:52:25

Globtrotterul Smarandache ot Gallup

Authors: Eugen Evu
Comments: 4 Pages.

Jurnalul lui Florentin Smarandache, Cum am descoperit America, focalizat pe anii 1991-93, ne-a ajuns la lectură prin bunăvoința autorului, aflat acum în New Mexico.
Category: Social Science

[77] viXra:1712.0182 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:54:16

Imaginația Derutantă

Authors: Constantin Sorescu
Comments: 2 Pages.

În Formule pentru spirit (Ed. Litera), Ovidiu Florentin amestecă, sub titluri pompoase, imagini pregnante și imagini stridente. Separația e greu de făcut, deși senzația de inautentic e întemeiată.
Category: Social Science

[76] viXra:1712.0181 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:55:30

În Căutarea Timpului Viitor

Authors: Mirela Teodorescu
Comments: 6 Pages.

Florentin Smarandache, autorul fotojurnalului instantaneu „Am ajuns în Rai”,* apărut în toamna anului 2015, este un distins profesor de matematici şi ştiinţe la Universitatea din New Mexico, SUA.
Category: Social Science

[75] viXra:1712.0180 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:56:19

Inchizitorul Angelic

Authors: Geo Vasile
Comments: 3 Pages.

Cel mai recent volum publicat de Florentin Smarandache cuprinde trei piese, ce se adaugă la masivul dosar al autorului - victimă și acuzator, deopotrivă - al totalitarismului: Formarea omului nou, O lume întoarsă pe dos, Patria de animale.
Category: Social Science

[74] viXra:1712.0179 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:57:01

India Magică

Authors: Marian Barbu
Comments: 9 Pages.

Este de mirare pentru contemporanii noștri, și mai ales dacă sunt români, că tind la o specializare savantă într-un domeniu științific sau altul (vezi premiile Nobel) să mai aibă și preocupări... literare, când munca de cercetare le impune un program riguros de lucru, când timpul trebuie drămuit în permanență.
Category: Social Science

[73] viXra:1712.0178 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:57:40

În Miezul Paradoxismului

Authors: Tudor Negoescu
Comments: 3 Pages.

Ultima apariție editorială a poetului Janet Nică, mentorul cenaclului literar Clepsidre, din Bechet, este, de această dată, o culegere de texte de critică literară (Făt-Frumox din lacrimă de paradox, Editura MJM, Craiova, 2004), comentarii făcute pe marginea câtorva dintre cărțile insolitului scriitor paradoxist Florentin Smaran-dache.
Category: Social Science

[72] viXra:1712.0177 [pdf] submitted on 2017-12-07 00:58:47

Însemnare a Călatoriei Mele, Florentin Smarandache Din Bălceşti

Authors: Tudor Negoescu
Comments: 5 Pages.

După ce şi-a “irosit atâţia ani” în domeniul pur teoretic al matematicii - cum mărturiseşte undeva, mai mult în glumă, bănuim-, Florentin Smarandache a devenit un autor “pragmatic”, adaptându-se “cerinţelor practice americane”.
Category: Social Science

[71] viXra:1712.0176 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:01:42

Întâmpinare

Authors: Cezar Ivănescu
Comments: 2 Pages.

Îl cunosc de mai bine de un deceniu și îi cunosc și cărțile sale, în manuscris sau publicate, și cred că această nouă carte, “Emigrant la infinit”, versuri americane, consolidează o operă literară și un destin.
Category: Social Science

[70] viXra:1712.0175 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:02:26

Întreabă-Mă, Să te întreb

Authors: Ion Radu Zăgreanu
Comments: 4 Pages.

La Editura „Macarie” din Târgoviște a fost publicată a patra carte a scriitorului Florentin Smaran-dache, Întreabă-mă, să te întreb, ea fiind precedată de Exist împotriva mea – versuri (1994), Emigrant la nesfârșit – versuri americane (1996) și Interviuri cu Florentin Smarandache (1998), autori Veronica Balaj și Mihail I. Vlad.
Category: Social Science

[69] viXra:1712.0174 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:03:13

Între Patru Ochi

Authors: Liviu-Florian Jianu
Comments: 25 Pages.

O mie de cuvinte despre o carte nu te pot învăța mai multe despre ea, decât o face cartea însăși.
Category: Social Science

[68] viXra:1712.0173 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:04:01

Jurnal de Lectură

Authors: Valentin Dascălu
Comments: 6 Pages.

Janet Nică, el însuși poet experimental, publică o "monografieʺ despre controversatul matematician româ-no-american Florentin Smarandache. Ieșind din rând, cum se pronunța un nou matematician craiovean, Cezar Avramescu, Florentin Smarandache a lansat un nou curent literar, paradoxismul.
Category: Social Science

[67] viXra:1712.0172 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:04:57

Jurnal liric

Authors: George Mirea
Comments: 3 Pages.

În aceste prepoeme, autorul cunoscut/ contro-versat pentru ”cutezanța” sa de a impune o nouă formă/doctrină de exprimare poetică/artistică/literară – paradoxismul – (vezi Ion Soare, Un scriitor al paradoxurilor: Florentin Smarandache, monografie, 1994 și, de același autor, Paradoxism și modernism, eseu, 2000) ni se prezintă calm, sub aspect doctrinar, mlădios și profund, aluziv și rafinat, total lipsit de stridențe.
Category: Social Science

[66] viXra:1712.0171 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:06:28

Парадоксы духа

Authors: Nikolae Rusu
Comments: 7 Pages.

Общеизвестно, что изучение народного творчества имеет важное значение для увековечения во времени ценностей всего народа. Этой мысли придерживались, естественно, и в советские времена специалисты, занимавшиеся фольклористикой на территории между Днестром и Прутом.
Category: Social Science

[65] viXra:1712.0170 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:07:20

La Tradition du Paradoxisme

Authors: Constantin M. Popa
Comments: 10 Pages.

Qui sont les paradoxistes? Des écrivains irrévérentieux au regard de la tradition littéraire, du turbulents initiateurs d’ un nouveau credo poétique? Des rebelles décidés à dénoncer les conventions du monde contemporain?
Category: Social Science

[64] viXra:1712.0169 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:08:06

Le Paradoxysme

Authors: Paul Courget
Comments: 2 Pages.

Avec son livre qui est à la fois rappel d’un manifeste, élaboration démonstrative, plaidoyer, essais de définition et propositions d’exemples types, le turbulent écrivain et poète Roumain Florentin Smaran-dache, nous met en mesure (à nous de juger !), non pas d’adhérer car il s’agit là d’une thèse au demeurant assez ésotérique, mais d’essayer de comprendre tous les mystères, parfois apparemment contradictoires, du Mouvement paradoxyste.
Category: Social Science

[63] viXra:1712.0168 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:09:24

Les Mecanismes du Paradoxisme

Authors: Constantin M. Popa
Comments: 3 Pages.

Il faut dire, dès le début, que le paradoxisme ne se résume pas à une attitude ludique, bien que le jeu représente la formule magique du passage “du règne de la nécessité à celui de la liberté” (1).
Category: Social Science

[62] viXra:1712.0167 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:10:11

Les Roumains, Seraient-Ils Tous Des Ionesco ?

Authors: Driss Elm-Houar
Comments: 2 Pages.

Je viens de faire la connaisance d’un professeur de mathématiques roumain dont la formation et la culture sont d’autant plus impressionnantes qu’il est encore très jeune... Florentin est déjà mon ami et je dois dire que pour la deuxième fois - car j’ai déjà eu l’occaision de connaître Petre, un immigré roumain à Bruxelles – je suis tout simplement étonné.
Category: Social Science

[61] viXra:1712.0166 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:25:54

Libertatea S-a Născut la Mahala

Authors: Tudor Negoescu
Comments: 7 Pages.

Recunosc, din ipostaza ipocritului lector, că, descoperind în mirificul spaţiu virtual al Internetului “Cântece de mahala”, ale lui Florentin Smarandache, mi-am şoptit în barbă: “ Ce-ar mai putea aduce nou în poezia mahalalei acest autor, când, în trecut, ne-au încântat cu artisticele lor producţii un Garcia Lorca, un Miron Radu Paraschivescu? Vom trăi şi vom vedea sau, în pur spirit paradoxist, vom muri şi vom vedea!”
Category: Social Science

[60] viXra:1712.0165 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:26:42

Literatura Avizată de Spații științifice

Authors: Marian Barbu
Comments: 7 Pages.

Un spirit iconoclast, în România ca și în Statele Unite ale Americii, al cărui cetățean a devenit, se numește de acum legal Florentin Smarandache (căcă înainte de 1989, a publicat versuri cu pseudonim, în țară și în Maroc)!
Category: Social Science

[59] viXra:1712.0164 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:27:45

Literatura Paradoxistă Increată de Smarandache

Authors: Mircea Marinescu
Comments: 6 Pages.

Smarandache, cât a locuit în casa aceea din Phoenix,părea timid, ruşinos, şi sta în camera lui citind ori scriind într-un carnet.
Category: Social Science

[58] viXra:1712.0163 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:28:29

Lumea într-un Vers

Authors: Ovidiu Ghidirmic
Comments: 25 Pages.

Emigrat în Statele Unite ale Americii – după multe peripeții și după aproape doi ani petrecuți în lagărul de azilanți din Turcia – pentru a scăpa de teroarea tota-litarismului comunist, printr-o mare voință de afirmare și de creație, care este marca oricărui destin de excepție, românul Florentin Smarandache – aparținând, astăzi, generației de mijloc – a ajuns, într-un timp record, în numai câțiva ani, câți s-a scurs din 1990 încoace, un nume de mare notorietate, în literatura și știința mondială. Rareori, istoria literaturii și a științei a mai înregistrat un atât de fulgerător și de senzațional succes.
Category: Social Science

[57] viXra:1712.0162 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:29:15

Malagambe și Argotice

Authors: Alexandru Sfârlea
Comments: 2 Pages.

Aceste Cântece de mahala ale „tartorelui” para-doxismului (i-aș zice smarandachism!) apărute (tot) la Casa de presă și editură „Anotimp” și Ed. Abaddaba, Oradea, 2000, se compune (pe din două), din „malagambe” și „argotice”.
Category: Social Science

[56] viXra:1712.0161 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:30:06

Marginalii la Scrieri Defecte

Authors: Marian Barbu
Comments: 5 Pages.

Tipul de "lector in fabula", definit de Umberto Eco, presupune descifrarea unui text literar nu numai prin grila de receptare, ci şi prin cea de emitere, de formulare a codului unui enunţ.
Category: Social Science

[55] viXra:1712.0160 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:33:01

Mecanismele Paradoxului

Authors: Constantin M. Popa
Comments: 5 Pages.

Trebuie spus,de la început,că paradoxismul nu se subsumează unei atitudini ludice,deși jocul reprezintă formula magică a trecerii "din regnul necesității în cel al libertății".
Category: Social Science

[54] viXra:1712.0159 [pdf] submitted on 2017-12-07 01:33:41

Meridiane şi Paralele: Nimic în Plus, Nimic în Minus

Authors: Mirela Teodorescu
Comments: 10 Pages.

Frate cu meridianele şi paralelele (vol. IX) de Florentin Smarandache este o carte de însemnări şi fotografii din excursii şi călătorii cu scop ştiinţific întreprinse de autor în Statele Unite ale Americii din toamna anului 2014 până în vara anului 2015.
Category: Social Science

[53] viXra:1712.0119 [pdf] submitted on 2017-12-04 09:41:11

The Laws of Sociodynamics

Authors: Arsen A. Movsesyan
Comments: 6 Pages.

The purpose of this article is to tell briefly about the newly discovered fundamental Laws of Sociodynamics, which are the driving force of the evolution of society and the determining factor of the world historic process. Based on the principle of symmetry of the Laws of Nature the relationship between the Laws of Thermodynamics and Sociodynamics is shown, due to which the Fifth Law of Thermodynamics has been formulated. In doing so the objectivity of the concept of «spirituality» has been substantiated. The article is of an interdisciplinary nature at the junction of Sociodynamics and Thermodynamics.
Category: Social Science

[52] viXra:1712.0095 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:19:31

Exilul Continuu

Authors: Eugen Evu
Comments: 3 Pages.

Am colaborat peste 15 ani cu prof. Florentin Smarandache în tandem. Are un umor pe care l-aş defini tragic. Desigur, în cazul său, încă de când preda matematici în Bălceştii vâlceni, acest destin a fost foarte asumat.
Category: Social Science

[51] viXra:1712.0094 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:21:09

Exist împotriva Mea

Authors: Ion Radu Zăgreanu
Comments: 3 Pages.

Printre apariţiile recente ale acestei edituri se numără şi volumul de versuri "Exist împotriva mea", volum aparținînd lui Florentin Smarandache.
Category: Social Science

[50] viXra:1712.0093 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:21:50

Exorcistul din Pheonix

Authors: Geo Vasile
Comments: 4 Pages.

Mărturisesc că de Mișcarea Paradoxistă sau, pe scurt, Paradoxismul, n-am auzit decât în urma primirii la redacție a unor ”materiale” semnate de Florentin Sma-randache, în prezent rezident permanent în SUA.
Category: Social Science

[49] viXra:1712.0092 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:22:32

Exotica și Cutremurătoarea Indonezie

Authors: Ștefan Dumitrescu
Comments: 15 Pages.

Există fără îndoială destin, Destine, iar multe dintre ele, prin voia Lui Dumnezeu, sau a împrejurărilor sunt cu adevărat excepționale. Un asemenea destin excepțional este cel al matematicianului Florentin Smarandache, din Bălceștii Oltețului, născut la jumătatea veacului al XX-lea.
Category: Social Science

[48] viXra:1712.0091 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:23:14

Experimentând Experimentul

Authors: Tudor Negoescu
Comments: 5 Pages.

Să-nchizi pasărea în cușcă și să-i spui, cu ipocrizie: „Ia-ți cerul în primire, semnează pentru el, în numele înaltelor noastre idealuri revoluționare!
Category: Social Science

[47] viXra:1712.0090 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:24:05

Extensica şi Estetica Paradoxistă

Authors: Ştefan Vlăduțescu
Comments: 4 Pages.

În linia paradoxismului, curent literar pe care l-a întemeiat cu aproape 30 de ani în urmă, profesorul la University of New Mexico (U.S.A.) Florentin Smadandache a acreditat în 2004 un de tip de scriere sincretică pe care l-a denumit “fotojurnal instantaneu”.
Category: Social Science

[46] viXra:1712.0089 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:24:48

Făt–Frumos Din Lacrimă de Paradox

Authors: Janet Nică
Comments: 5 Pages.

Volumul „Antichambres et antipoésies ou bizarreries”, 1984, imprimé au Maroc, Alipress, Fés, invită nu numai la o reconfortantă bizarerie dar şi la o mănoasă reverie.
Category: Social Science

[45] viXra:1712.0088 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:25:39

Fișă de Dicționar

Authors: Aurel Sasu
Comments: 5 Pages.

Smarandache Florentin, n. 10 dec. 1954, Bălceşti, jud. Vâlcea. Poet, prozator şi eseist.
Category: Social Science

[44] viXra:1712.0087 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:26:23

Florentin Smarandache

Authors: Ion Rotaru
Comments: 18 Pages.

Despre un ”american”, supranumit de mine și... ”părintele” Paradoxismului, Florentin Smarandache (n. 10 dec. 1954, com. Bălcești, j. Vâlcea, absolvent al facultății de matematici din Craiova, cu doctoratul luat la Chișinău, în 1997 - fost profesor în localitatea natală, mai întâi, apoi la Craiova și la Colegiul ”Sidi El Hassan Lyussi”, din Maroc, în prezent funcționând ca ”assistant Professor of Mathematics” la ”University of New Mexico, Gallup din SUA) am putea foarte bine vorbi în capitolul consacrat ”optzeciștilor, neoavangardiști”.
Category: Social Science

[43] viXra:1712.0086 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:28:08

Florentin Smarandache a Poet with the Dot Under the I

Authors: Florin Vasiliu
Comments: 29 Pages.

The author of these lines is confronted with two assertions.
Category: Social Science

[42] viXra:1712.0085 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:28:55

Florentin Smarandache Față cu Sfinxul... Egiptean!

Authors: Mircea Monu
Comments: 2 Pages.

Vâlceanul Florentin Smarandache (născut la 10.12.1954, în Bălcești), conf. Univ. dr. la Facultatea de Matematică a Universității New Mexico din Gallup, SUA, corespondent special al ziarului nostru, se va afla duminică, 16 decembrie 2007, în Egipt pentru a susține o conferință despre neutrosofie – o extindere dialecticii (capitol al filozofiei care susține existența contrariilor), prin admiterea existenței și a categoriei ”neutralitate”.
Category: Social Science

[41] viXra:1712.0064 [pdf] submitted on 2017-12-04 02:05:42

A Drama of Ephemerality

Authors: Mircea Sever
Comments: 2 Pages.

Under the aegis of Provence University, Chantel Signoret translated in France Ovidiu Florentinʼs volume of poetry Formule pentru spirit (Formules pour lʼesprit –Formulas for the Spirit), initially published in 1981 (Romanian edition).
Category: Social Science

[40] viXra:1712.0063 [pdf] submitted on 2017-12-04 02:06:46

Afinităţile Lui Florentin Smarandache

Authors: Al. Florin Țene
Comments: 3 Pages.

Mi-a sosit de peste ocean, din Statele Unite ale Americii, antologia de poezie universală întocmită de cunoscutul poet paradoxist Florentin Smarandache, intitulată destul de personal "Afinităţi", editura "Dorul", 1998, Narrésundby, Danemarca, carte apărută în condiţii grafice excelente.
Category: Social Science

[39] viXra:1712.0062 [pdf] submitted on 2017-12-04 02:07:36

Agenția Noe

Authors: Liviu Jianu
Comments: 5 Pages.

Între romanul lui Daniel Defoe, Robinson Crusoe, și Jurnal de profesor în Africa al lui Florentin Smarandache, există afiliații de sânge non-conformist și protestatar; ambii eroi naufragiază, primul, nevoit, pe o insulă necunoscută, al doilea, voit, în Maroc, în Africa.
Category: Social Science

[38] viXra:1712.0061 [pdf] submitted on 2017-12-04 02:08:21

Alienarea Sub Totalitarism

Authors: Mircea Brenciu
Comments: 5 Pages.

Recenta istorie a postmodernismului, cu întreaga lui tevatură nonconformistă, dar pragmatică, se regăsește definitoriu în generosul fond elitist al paradoxismului.
Category: Social Science

[37] viXra:1712.0060 [pdf] submitted on 2017-12-04 02:09:25

Anti-Poèmes

Authors: Paul Courget
Comments: 3 Pages.

Depuis le symbolisme jusqu'à la dernière guerre, le mouvement poétique français avait vu fleurir une vingtaine d'écoles en ʺismeʺ. Le demi-siècle courant fut plus sobre et ne se signala guère que par la tentative "lettriste" d'Isidore lsou.
Category: Social Science

[36] viXra:1712.0059 [pdf] submitted on 2017-12-04 02:10:13

Antiscrisori Paradoxiste

Authors: Ion Segărceanu
Comments: 4 Pages.

Cartea cunoscutului profesor Florentin Smarandache de la Universitatea New Mexico, Gallup – SUA, poartă acest titlu simplu şi direct, cu specificarea „antiscrisori”, vrând să evidenţieze de la bun început relaţia caldă, amicală, ca de la discipol la magister, cu reputatul om de litere Ion Rotaru, profesor la Universitatea din Bucureşti, autor al monu-mentalei lucrări „O istorie a literaturii române de la origini până în prezent”.
Category: Social Science

[35] viXra:1712.0058 [pdf] submitted on 2017-12-04 02:11:16

Antologia a şasea Paradoxistă în Cotidianul Internaţional

Authors: Marinela Preoteasa
Comments: 4 Pages.

Sixth Internaţional Antology on paradoxism, 2010, editată de Florentin Smarandache, ne pune în temă cu starea actuală a lucrurilor şi fenomenelor din spaţiul internaţional al existenţei paradoxismului.
Category: Social Science

[34] viXra:1712.0057 [pdf] submitted on 2017-12-04 02:12:41

Antologie-Dicţionar al Scriitorilor de pe Olt şi Olteţ

Authors: Ştefan Dumitrescu
Comments: 11 Pages.

Când eram copil şi ascultam sau citeam poezii îi divinizam pe poeţi… George Coşbuc, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri au fost pentru mine zei…În adolescenţă îi iubeam, mă gândeam la ei ca la culmi ale perfecţiunii umane şi ale iubirii divine…
Category: Social Science

[33] viXra:1712.0056 [pdf] submitted on 2017-12-04 02:14:22

Apocalipsul ca Formă de Guvernare

Authors: Geo Vasile
Comments: 6 Pages.

Celebru în matematici prin funcția ce-i poartă numele și faimos în literatură ca naș al mișcării para-doxiste, Florentin Smarandache, omul nostru din Phoenix (Arizona), n-a avut astâmpăr nici anul acesta, reușind să publice două cărți în România și să facă un turneu în Brazilia.
Category: Social Science

[32] viXra:1712.0055 [pdf] submitted on 2017-12-04 02:36:13

A Trilogy in Paradoxism

Authors: Žakalin Nežić
Comments: 3 Pages.

Florentin Smarandache’s a Trilogy in Paradoxism isa framework of dialogue and stage settings that can be used to create an infinite number of performances depicting life under a variety of repressive, dictatorial, or totalitarian regimes.
Category: Social Science

[31] viXra:1712.0054 [pdf] submitted on 2017-12-04 03:06:04

Bancul ca Specie Paradoxistă

Authors: Ştefan Vlăduţescu
Comments: 4 Pages.

Dacă admitem că nu există persoană ca măcar o dată în viaţă să nu fi spus un banc, putem accepta inferenţa caracterului universal al bancului.
Category: Social Science

[30] viXra:1712.0053 [pdf] submitted on 2017-12-04 03:28:09

Brûle le Feu Rouge !

Authors: Jawad Ben Serghini
Comments: 5 Pages.

Dire que le sens du non sens n’est que le fruit du contact d’un mathématicien roumain avec la langue française, dans un pays arabe, serait sans doute résumer, et de la façon la plus concise, la situation gravement paradoxal de l’auteur, mais ce serait aussi l’accuser, avec un grain de mauvaise foi, d’être un ʺtouristeʺ de la littérature française, touriste interéssé, bien informé et averti, avouons-le.
Category: Social Science

[29] viXra:1712.0052 [pdf] submitted on 2017-12-04 03:48:08

Călătoria, O Ieşire în Afara Timpului

Authors: Ion Radu Zăgreanu
Comments: 3 Pages.

Pentru Florentin Smarandache, scopul călătoriilor este unul al cunoaşterii: “e bine să cunoşti lumea şi să compari sisteme de viaţă, culturi, civilizaţii, credinţe diferite”. Florentin Smarandache preferă o stare “boemă” a călătoriilor, o liber-tate totală, spontaneitate, o visare “cu ochii deschişi în aceas-tă lume preocupată de material” (cităm din volumul al IV-lea din seria jurnalieră a voiajărilor sale intitulate, Frate cu meri-dianele şi cu paralele, volum apărut la Râmnicu-Vâlcea, 2008).
Category: Social Science

[28] viXra:1712.0051 [pdf] submitted on 2017-12-04 03:48:55

Călătorii Neutre

Authors: Adrian Botez
Comments: 6 Pages.

Trebuie să mărturisim că, atunci când am văzut, pe coper-tă, titlul: “Frate cu meridianele şi paralelele”, vol. 6 (Ed. Silviana, Rm.-Vâlcea, 2010), gândul ne-a zburat la un Josef Conrad, cu “Proscrisul din Arhipelag”, la Karel Čapek, cu “Impresiile de călătorie” (din Spania, Italia, Olanda, Danemarca, Suedia, Norvegia…), ori la Jean Bart al nostru, cu “Europolis”-ul lui, sau, chiar, la „călătorul” nautic Radu Tudoran!
Category: Social Science

[27] viXra:1712.0050 [pdf] submitted on 2017-12-04 03:49:40

Călătorind în Rusia Actuală

Authors: Marian Barbu
Comments: 5 Pages.

Apropiindu-se de împlinirea unei vârste rotunde (n. 10 dec. 1954), Florentin Smarandache, profesor la New Mexico University (USA), tinde să-și stabilizeze preocupările de spe-cialitate – sub raport științific și tehnic.
Category: Social Science

[26] viXra:1712.0049 [pdf] submitted on 2017-12-04 03:50:28

Cântece de Mahala

Authors: Ion Roșioru
Comments: 3 Pages.

”Fac și eu ce nu pot: literaturizez neliterarul”, spune într-un text al său părintele paradoxismului, Florentin Smarandache, autodiagnosticându-se. Și în Cântece de mahala (Ed. Abaddaba, Oradea, 2000), acest român stabilit în America, matematician de profesie și literat prolific, continuă să experimenteze un limbaj fără frontiere în direcția stradalului, zeflemelii, ocării, înjurăturii, descântecului, blestemului, miștoului etc., cu ovădită plăcere a zicerii de dragul zicerii, fletrisândfalsele pudori, într-o competiție, parcă, de revalorificare a expresiilor neaosiste și de evidențiere a demonetizării altora.
Category: Social Science

[25] viXra:1712.0048 [pdf] submitted on 2017-12-04 03:51:16

Cartea de la Guangdong

Authors: Dan Ionescu
Comments: 5 Pages.

La editura Education Publisher, Columbus, Ohio, U.S.A., profesorul universitar doctor Florentin Smarandache a publicat ca autor şi coordonator volumul “Extensics in Higher Dimensions” (2012). Cartea este, pe de o parte, rezultatul prezenţei sale pentru 3 luni (mai-august 2012) la Research Institute of Extension Engineening, Guangdong University of Technology (China), iar, pe de altă parte, este rezultanta cercetării personale şi a colaborării cu specialişti din România preocupaţi de aplicarea Extensicii şi a Neutrosophic Theory în diferite zone ale cunoaşterii.
Category: Social Science

[24] viXra:1712.0047 [pdf] submitted on 2017-12-04 03:52:05

Carte de Colorat Puterea (Prostia) pe Nas

Authors: Liviu Jianu
Comments: 6 Pages.

Am încercat să dau de urma alter-ego-urilor lui Păcală în literatura universală: l-am găsit pe Nastratin Hogea, la albanezi, pe soldatul Svejk, la cehi, pe Till Ulenspiegel, la olandezi.
Category: Social Science

[23] viXra:1712.0045 [pdf] submitted on 2017-12-04 03:55:45

Ce Este Paradoxismul?

Authors: Emilia Popescu-Diculescu, Marin Popescu-Diculescu
Comments: 13 Pages.

Cândva, pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, mai precis în 1880, când Al. Macedonski se întreba în revista sa ”Literatorul” în articolul-program ”Despre logica poeziei” și mai apoi în 1892 în alt articol despre ”Poezia viitorului” dacă nu cumva ”logica poeziei este prin urmare însăși absurdul” sau mai plastic ”dacă albeața crinilor poate să fie altceva decât simbolul inocenței”, constatând anumite ”corespondențe” între ”muzică și imagine”, între sunete și culori, înlocuind discursul poetic prin sugestie, respingând ”epitetul ornant” al lui Titu Maiorescu și acceptând ternul, neologismul, refrenul obsedant, nelogica în dauna sublimului și înțelesului imediat la prima vedere.
Category: Social Science

[22] viXra:1712.0044 [pdf] submitted on 2017-12-04 03:56:27

Cercurile Unei Vârste de Cleștar

Authors: Marian Barbu
Comments: 4 Pages.

Împlinind 45 de ani la 10 decembrie 1999, Flo-rentin Smarandache vine spre jumătatea veacului de existență cu două lame de blestem ale culturii – una trăind și arcuindu-și postura de matematician, alta, de scriitor nonconformist declarat.
Category: Social Science

[21] viXra:1712.0043 [pdf] submitted on 2017-12-04 03:57:46

Communication Neutrosophic Routes

Authors: Mirela Teodorescu
Comments: 8 Pages.

Florentin Smarandache and Ştefan Vlăduţescu the authors and coordinators of the book Communication Neutrosophic Routes, published by Education Publishing, Ohio, USA, on May 2014, are two remarcable professors, with many researches in neutrosophical, communication, mathematic, literature domains, social sciencies.
Category: Social Science

[20] viXra:1712.0042 [pdf] submitted on 2017-12-04 03:58:27

Confesiunea ca Vocație

Authors: Constantin Mateescu
Comments: 5 Pages.

Un ʺjurnalʺ tipărit în timpul vieții, la încă în plină tinerețe, dă pentru început măsura originalității acestei cărți atât de altfel, atât de diferită de tot ce am citit în genul memorialistic.
Category: Social Science

[19] viXra:1712.0041 [pdf] submitted on 2017-12-04 03:59:19

Considerații pe Marginea Unor Poezii de Florentin Smarandache

Authors: Nicolae Novac
Comments: 2 Pages.

Cine își închipuie că poezie se cheamă acele bucăți în care versurile rimează, se înșeală amarnic. Florentin Smarandache vine să ne dovedească acest lucru prin cele câteva poezii pe care le avem în față.
Category: Social Science

[18] viXra:1712.0040 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:00:28

Coșmar la Pătrat

Authors: Janet Nică
Comments: 11 Pages.

Deşi sfârşitul romanului ne îndeamnă să interpretăm ce nu se poate interpreta, imaginaţia noastră înflorită „ca un cactus în deşert” este dusă de mână spre bordeiul unui sens, adevărat sâmbure de împărăţie.
Category: Social Science

[17] viXra:1712.0039 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:01:31

Cum e Posibilă O Estetică a Paradoxismului?

Authors: Radu Enescu
Comments: 8 Pages.

O prima întrebare ne este stârnită de nedumerirea privitoare la titlu acestui volum*: Există oare o estetică a paradoxismului? În urma unei analize mai îndeaproape a celor două concepte, am putea trage concluzia că între ele există un fel de „îngemănare” și unele „paralelisme” care, cum se spune „axiomatic”, se întâlnesc la „infinit”.
Category: Social Science

[16] viXra:1712.0038 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:02:33

Curentul Literar Paradoxist

Authors: Florin Vasiliu
Comments: 18 Pages.

În anii '80 a apărut pe meleagurile Olteniei manifestul unei mişcări literare noi, paradoxismul. Întemeietorul acesteia este matematicianul Florentin Smarandache, fugit în SUA, cu doi ani înainte de răsturnarea regimului totalitarist din România.
Category: Social Science

[15] viXra:1712.0037 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:03:24

De la Multistructură şi Multispaţiu la “recepţionarea Multidimensională Estetică şi Paradoxistă Smarandache”

Authors: Ştefan Vlăduțescu
Comments: 3 Pages.

Paradoxismul funcţionează după regula de inferare care spune “totul este posibil, chiar şi imposibilul”. Această regulă de inferare este continuă, repetabilă şi constantă. Este deci legică şi, prin urmare, universală.
Category: Social Science

[14] viXra:1712.0036 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:04:34

De la Nimic, la 100% Sau de la Dadaism, la Paradoxism

Authors: Victor Martin
Comments: 6 Pages.

Dacă dadaismul a fost un curent literar și artistic, caracterizat prin negarea oricărui raport între gândire și expresia artistică, prin ridicarea hazardului la rangul de principiu, adică mai nimic, paradoxismul este o mișcare internațională de avangardă în literatură, artă, filosofie, chiar și știință, bazată pe folosirea excesivă de antiteze, antinomii, contradicții, oximorone, parabole, paradoxuri, în creație, adică totul, în condițiile în care literatura celor ce s-au autoclasicizat în comunism și imediat după, formată din roman plicticoase sau monografii ale secundei, nu reprezintă decât apă de ploaie. Etimologic, paradoxismul e teoria și școala de folosire excesivă a paradoxurilor în creație.
Category: Social Science

[13] viXra:1712.0035 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:06:03

Despre Aventura Paradoxistă

Authors: Alexandru Lungu
Comments: 1 Page.

Deosebit de bogate şi concludente apar paginile consacrate rădăcinilor genetice ale aradoxismului.
Category: Social Science

[12] viXra:1712.0034 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:06:58

Despre Nelume

Authors: Daniela Pisoiu
Comments: 4 Pages.

Florentin Smarandache, matematician și poet român exilat în SUA și-a uzitat talentele în direcții greșite –talente poetice în matematică și talente matematice înpoezie, după cum afirma în scurta sa autobiografie; filozoful problemelor fără soluții este de fapt, un om obișnuit care trăiește eroic.
Category: Social Science

[11] viXra:1712.0033 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:07:42

Destin

Authors: Al. Florin Țene
Comments: 6 Pages.

Noul volum, intitulat Destin, al paradoxistului Florentin Smarandache, apărut la Editura Ajus, Craiova, se află sub zodia conceptului rațiunii care conține trăsături esențiale ale principiului randamentului.
Category: Social Science

[10] viXra:1712.0032 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:08:27

Destine Excepţionale

Authors: Ştefan Dumitrescu
Comments: 11 Pages.

Există, fără îndoială, destin, Destine, iar multe dintre ele, prin voia Lui Dumnezeu sau a împrejurărilor, sunt cu adevărat excepţionale. Un asemenea destin excepţional este cel al matematicianului Florentin Smarandache, din Bălceştii Olte-ţului, născut la jumătatea veacului al XX-lea.
Category: Social Science

[9] viXra:1712.0031 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:09:11

Din ”bube, Mucegaiuri și Noroi...”

Authors: George Mirea
Comments: 8 Pages.

Lista ”temelor, motivelor, subiectelor și cuvintelor ce pot fi ”suspectate” ca nefiind literare și, deci, refuzat de lirism, de conotații estetice apte să ne furnizeze acel miraculos katharsis etc., a fost ”abrogată”, în principiu, încă de Titu Maiorescu.
Category: Social Science

[8] viXra:1712.0030 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:10:10

Din Nou Despre Florentin Smarandache

Authors: Ion Rotaru
Comments: 6 Pages.

Despre care am mai scris şi cu alte ocazii: când cu publicarea ManifestuJui Paradoxist sau a memoriilor prodigiosului condeier din volumul Fugit.
Category: Social Science

[7] viXra:1712.0029 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:10:54

Distihuri Paradoxiste

Authors: Valentin Borda
Comments: 3 Pages.

Paradoxul, devenit o practică destul de obișnuită în limbajul oamenilor, e frecvent și în lirica populară și – surprinzător – chiar în zona științelor exacte. Literatura cultă a făcut apel la el prea puțin sau deloc.
Category: Social Science

[6] viXra:1712.0028 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:13:04

Doi Matematicieni Poeți: Ion Barbu și Florentin Smarandache

Authors: Ion Soare
Comments: 12 Pages.

Florentin Smarandache a fost dezinteresat de literatură, Q,a chjar o dispreţuia. Va fi fost aceasta o,reacţie, normală pânăla un punct,a omului-de ştiinţă (în speţă - a matematicianului) faţă de produsele imaginarului.
Category: Social Science

[5] viXra:1712.0027 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:14:32

Drumuri și Gropi

Authors: Alexandru Lungu
Comments: 3 Pages.

Drumul poetic al lui Florentin Smarandache este peste măsură de zbuciumat. Pornit dintr-o ambiție ve-hementă de a realiza o nouă avangardă, botezată și clamată zgomotos paradoxism, acest drum trebuia, ine-vitabil, să ducă la altceva.
Category: Social Science

[4] viXra:1712.0026 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:15:54

Emigrant la Nesfârșit

Authors: Ion Radu Zăgreanu
Comments: 3 Pages.

Florentin Smarandache a publicat în anul 1994 la Editura „Macarie” din Târgoviște volumul de versuri Exist împotriva mea. Aceeași editură îi lansează un nou volum de poezii Emigrant la nesfârșit (1996).
Category: Social Science

[3] viXra:1712.0025 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:16:42

Epoca Paradoxistă

Authors: Marinela Preoteasa
Comments: 3 Pages.

Sixth Internaţional Antology on paradoxism, editată de Florentin Smarandache, ne pune în tema cu starea actuală a lucrurilor şi chiar a fenomenelor naturii din spaţiul carpato-dunărean, şi nu numai....
Category: Social Science

[2] viXra:1712.0024 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:17:22

Epuizarea Realului în Virtual

Authors: H. Breteanu
Comments: 2 Pages.

Fără îndoială, unul dintre cei mai prolifici creatori români și actuali, cu un registru de exprimare absolut derutant, de la matematici la pionieratul curentului paradoxist, Florentin Smarandache ne-a mai trimis două cărți, așadar avem o mică bibliotecă a sa!
Category: Social Science

[1] viXra:1712.0023 [pdf] submitted on 2017-12-04 04:18:52

Estetica Paradoxismului

Authors: Radu Enescu
Comments: 6 Pages.

"Paradoxismul" e şi el o "revoltă"; am putea adăuga "culturală", "ştiinţifică". Dar n'ar fi de ajuns. O revoluţie "coperniicană"? E poate termenul cel mai potrivit.
Category: Social Science