Education and Didactics

1804 Submissions

[20] viXra:1804.0468 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:04:52

Wykłady Z Fizyki – Mechanika ### Lectures in Physics – Mechanics

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 234 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Mechanika" jest pierwszym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Mechanics" is the first volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[19] viXra:1804.0467 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:10:46

Wykłady Z Fizyki – Akustyka ### Lectures in Physics – Acoustics

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 90 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Akustyka" jest drugim tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Acoustics" is the second volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[18] viXra:1804.0466 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:14:03

Wykłady Z Fizyki – Hydromechanika ### Lectures in Physics – Hydromechanics

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 90 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Hydromechanika" jest trzecim tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Hydromechanics" is the third volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[17] viXra:1804.0465 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:16:20

Wykłady Z Fizyki – Termodynamika ### Lectures in Physics – Thermodynamics

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 250 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Termodynamika" jest czwartym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Thermodynamics" is the fourth volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[16] viXra:1804.0464 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:19:12

Wykłady Z Fizyki – Grawitacja ### Lectures in Physics – Gravitation

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 86 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Grawitacja" jest piątym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Gravitation" is the fifth volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[15] viXra:1804.0463 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:21:43

Wykłady Z Fizyki – Elektryczność ### Lectures in Physics – Electricity

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 258 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Elektryczność" jest szóstym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Electricity" is the sixth volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[14] viXra:1804.0462 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:25:10

Wykłady Z Fizyki – Magnetyzm ### Lectures in Physics – Magnetism

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 94 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Magnetyzm" jest siódmym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Magnetism" is the seventh volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[13] viXra:1804.0461 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:27:40

Wykłady Z Fizyki – Elektromagnetyzm ### Lectures in Physics – Electromagnetism

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 136 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Elektromagnetyzm" jest ósmym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Electromagnetism " is the eighth volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[12] viXra:1804.0460 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:30:13

Wykłady Z Fizyki – Optyka ### Lectures in Physics – Optics

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 222 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Optyka" jest dziewiątym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Optics" is the ninth volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[11] viXra:1804.0459 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:32:27

Wykłady Z Fizyki – Kwanty ### Lectures in Physics – Quanta

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 198 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Kwanty" jest dziesiątym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Quanta" is the tenth volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[10] viXra:1804.0458 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:36:27

Wykłady Z Fizyki – Ciało Stałe ### Lectures in Physics – Solid Body

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 80 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z fizyki – Ciało Stałe" jest jedenastym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### E-book " Lectures in Physics – Solid Body" is eleventh volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[9] viXra:1804.0457 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:38:38

Wykłady Z Fizyki – Jądra ### Lectures in Physics – Atomic Nuclei

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 116 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Jądra" jest dwunastym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Atomic Nuclei" is the twelfth volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[8] viXra:1804.0456 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:40:42

Wykłady Z Fizyki – Cząstki Elementarne ### Lectures in Physics – Elementary Particles

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 130 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Cząstki Elementarne" jest trzynastym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Elementary Particles" is the thirteenth volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[7] viXra:1804.0455 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:43:12

Wykłady Z Fizyki – Teoria Względności ### Lectures in Physics – Theory of Relativity

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 156 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Teoria Względności" jest czternastym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Theory of Relativity" is the fourteenth volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[6] viXra:1804.0454 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:45:14

Wykłady Z Fizyki – Stałe Uniwersalne I Jednostki ### Lectures in Physics – Universal Constants and Units of Measurement

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 98 Pages. In Polish.

E-book "Wykłady z Fizyki – Stałe Uniwersalne i Jednostki" jest piętnastym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach studiów inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. ### The e-book "Lectures in Physics – Universal Constants and Units of Measurement" is the fifteenth volume of auxiliary materials for one-year physics course conducted by me in various fields of engineering studies. Those interested in studying physics will find here the basic concepts, laws, units, formulas, graphs and examples.
Category: Education and Didactics

[5] viXra:1804.0453 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:50:43

Zadania Problemowe Z Fizyki ### Problem Tasks of Physics

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 46 Pages. In Polish.

E-book "Zadania problemowe z fizyki" zawiera 360 zadań z fizyki. Stanowią one ilustrację i uzupełnienie prowadzonych przeze mnie wykładów z fizyki dla studentów pierwszego roku różnych kierunków inżynierskich. ### The e-book "Problem tasks of physics" contains 360 tasks of physics. They are an illustration and complementation of lectures in physics conducted by me for students of the first year of various fields of engineering studies.
Category: Education and Didactics

[4] viXra:1804.0452 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:52:54

Zadania Problemowe Z Biofizyki ### Problem Tasks of Biophysics

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 22 Pages. In Polish.

E-book "Zadania problemowe z biofizyki" zawiera ponad 170 zadań z biofizyki. Stanowią one ilustrację i uzupełnienie prowadzonych przeze mnie wykładów z biofizyki dla studentów pierwszego roku fizjoterapii. ### The e-book "Problem tasks of biophysics" contains over 170 tasks of biophysics. They are an illustration and supplement of my biophysics lectures for first-year physiotherapy students.
Category: Education and Didactics

[3] viXra:1804.0451 [pdf] submitted on 2018-04-29 02:58:48

English-Polish and Polish-English Dictionary of Physical Terms

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 200 Pages. In Polish.

The e-book "English-Polish and Polish-English Dictionary of Physical Terms" contains more than 1600 entries in alphabetic and thematic layouts. This dictionary can be useful for people using English-language Internet resources while studying physics.
Category: Education and Didactics

[2] viXra:1804.0176 [pdf] submitted on 2018-04-13 07:11:54

Elektryczność (In Polish) ### Electricity (In Polish)

Authors: Zbigniew Osiak
Comments: 142 Pages.

E-book "Elektryczność" przeznaczony jest dla studentów wszystkich uczelni, na których wykładana jest fizyka. Może być przydatny dla nauczycieli fizyki w szkołach średnich. Cechą charakterystyczną tej książki jest brak numeracji wzorów. ### The e-book "Electricity" is intended for all students of the university, which taught physics. It can be useful for physics teachers in secondary schools. A characteristic feature of this book is the lack of pattern numbering.
Category: Education and Didactics

[1] viXra:1804.0059 [pdf] submitted on 2018-04-05 06:59:05

Robert Falcon Scott’s Last Journey Towards the South Pole

Authors: Arturo Tozzi
Comments: 2 Pages.

This synopsis provides an account of Scott’s last route in Antarctica. The Figure is based on the diaries of the men who took part in the Southern Party (1911-12).
Category: Education and Didactics