Data Structures and Algorithms

1210 Submissions

[2] viXra:1210.0126 [pdf] submitted on 2012-10-22 21:46:31

Solving Hub Location Problems for Networks

Authors: Richard Smith, Chenwen Zheng, Frederic Launois
Comments: 11 Pages.

This work developed a heuristic algorithm to find a solution for the CSAHLP problem. Two formulations were proved CSAHLP-C y CSAHLP-N. For the CSAHLP-C only three size of nodes were proved: 10, 20 and 25 nodes. For problems with more nodes the Cpu-time was very large. For the CSAHLP-N six size of nodes were proved: 10, 20, 25, 40, 50 and 100 nodes. The Cpu-time found are interesting and the gaps are few in the most of cases.
Category: Data Structures and Algorithms

[1] viXra:1210.0122 [pdf] submitted on 2012-10-22 13:02:50

Extension Communication Pentru Rezolvarea Contradicţiei Ontologice Dintre Comunicare şi Informaţie

Authors: Florentin Smarandache, Stefan Vladutescu
Comments: 12 Pages.

Studiul se înscrie în zona interdisciplinară dintre teoria informaţiei şi extensică, în calitatea ei de ştiinţă a rezolvării contradictoriilor. În acest spaţiu se abordează problema centrală a ontologiei informaţiei relaţia contradictorie dintre comunicare şi informare. Nucleul cercetării îl reprezintă realitatea că investigaţia ştiinţifică a relaţiei comunicare-informare a ajuns într-o fundătură. Relaţia bivalentă comunicare-informare, informare-comunicare a ajuns să fie contradictorie, iar cele două concepte să se blocheze reciproc. În condiţiile în care Extensics este o ştiinţă a soluţionării problemelor contradictorii, se vor utiliza „extensical procedures” pentru a rezolva contradicţia.
Category: Data Structures and Algorithms