Patryk Woźniak

[1] viXra:2001.0131 submitted on 2020-01-08 16:37:16, (5 unique-IP downloads)

Ogólna Postać Transformacji Czasu

Authors: Patryk Woźniak
Category: Relativity and Cosmology