Nelli V. Zyryanova

[1] viXra:1809.0205 replaced on 2018-09-17 18:04:53, (11 unique-IP downloads)

DNA Resonance Code

Authors: Ivan V. Savelyev, Nelli V. Zyryanova, Oksana Polesskaya, Celeste O'Mealy, Max Myakishev-Rempel
Category: Physics of Biology