Mehmet Serhat CAN

[5] viXra:1803.0619 submitted on 2018-03-23 07:21:50, (75 unique-IP downloads)

Nötrosofik Üyelik Fonksiyonlu Bulanık Mantık-Pid (NBMD-Pid) ve Geleneksel Bulanık Mantık-Pid (BMD-Pid) Denetleyicinin Gerçek Zamanlı Karşılaştırılması

Authors: Mehmet Serhat CAN, Ömerül Faruk ÖZGÜVEN
Category: General Mathematics

[4] viXra:1701.0192 submitted on 2017-01-03 12:24:17, (32 unique-IP downloads)

Nötrosofik Benzerlik Ölçüsü Ile Pid Katsayılarının Ayarlanması Metodunda Üçgen, Gauss ve Çan Eğrisi Üyelik Fonksiyonlarının Etkilerinin İncelenmesi

Authors: Mehmet Serhat Can, Ömer Faruk Özgüven
Category: General Mathematics

[3] viXra:1701.0191 submitted on 2017-01-03 12:25:01, (37 unique-IP downloads)

Nötrosofik Üyelik Fonksiyonlu Bulanık Mantık Denetleyici Ile Sabit Mıknatıslı Doğru Akım Motor Milinin Dönüş Açısının Kontrolü

Authors: Mehmet Serhat Can, Ömer Faruk Özgüven
Category: General Mathematics

[2] viXra:1701.0173 submitted on 2017-01-03 12:53:14, (43 unique-IP downloads)

PID Tuning with Neutrosophic Similarity Measure

Authors: Mehmet Serhat Can, Omerul Faruk Ozguven
Category: General Mathematics

[1] viXra:1701.0098 submitted on 2017-01-03 09:51:13, (28 unique-IP downloads)

Design of the Neutrosophic Membership Valued Fuzzy-PID Controller and Rotation Angle Control of a Permanent Magnet Direct Current Motor

Authors: Mehmet Serhat CAN, Ömerül Faruk ÖZGÜVEN
Category: General Mathematics