Lunyong Zhang

[5] viXra:1308.0131 replaced on 2013-09-28 07:43:22, (576 unique-IP downloads)

Sensitively Temperature-Dependent Spin Orbit Coupling in SrIrO3 Thin films

Authors: Lunyong Zhang, Y. B. Chen, Jian Zhou, Shan-Tao Zhang, Zheng-bin Gu, Shu-Hua Yao, Yan-Feng Chen
Category: Condensed Matter

[4] viXra:1110.0053 submitted on 17 Oct 2011, (485 unique-IP downloads)

Tridimensional Morphology and Kinetics of Etch Pit on the {0001} Plane of Sapphire Crystal

Authors: Lunyong Zhang, Hongbo Zuo, Zhiyong Yuan, Ji Zhou, Jianfei Sun, Dawei Xing, Jiecai Han
Category: Condensed Matter

[3] viXra:1109.0001 submitted on 1 Sep 2011, (647 unique-IP downloads)

Process Design for the Shape Controlling of Pulled Growth Crystal

Authors: Lunyong Zhang, Hongbo Zuo, Jianfei Sun, Dawei Xing, Jiecai Han, Xiaohong Wang
Category: Condensed Matter

[2] viXra:1104.0004 submitted on 2 Apr 2011, (425 unique-IP downloads)

Theoretical Analysis of Growth Shape Evolution of Crystal Grown with Pulling

Authors: Lunyong Zhang, Hongbo Zuo, Jianfei Sun, Xiaohong Wang, Jiecai Han, Dawei Xing
Category: Condensed Matter

[1] viXra:1010.0034 submitted on 22 Oct 2010, (225 unique-IP downloads)

Shape Function of Directional Solidification Interface under Two-Dimensional Heat Conduction Condition

Authors: Lunyong Zhang, Jianfei Sun, Hongbo Zuo, Dawei Xing, Jiecai Han
Category: Condensed Matter