Ivan V. Savelyev

[1] viXra:1809.0205 replaced on 2018-09-25 19:48:54, (168 unique-IP downloads)

DNA Resonance Code

Authors: Ivan V. Savelyev, Nelli V. Zyryanova, Oksana Polesskaya, Celeste O'Mealy, Max Myakishev-Rempel
Category: Physics of Biology