Góralski Paweł

[2] viXra:1806.0441 replaced on 2018-09-18 04:29:53, (76 unique-IP downloads)

Gravitational Waves in Newton’s Gravitation and Criticism of Gravitational Waves Resulting from the General Theory of Relativity (Ligo)

Authors: Szostek Roman, Góralski Paweł, Szostek Kamil
Category: Relativity and Cosmology

[1] viXra:1802.0012 replaced on 2018-09-18 04:25:56, (212 unique-IP downloads)

Fale Grawitacyjne W Grawitacji Newtona Oraz Krytyka Fal Grawitacyjnych Wynikających Z Ogólnej Teorii Względności (Ligo) (In Polish)

Authors: Szostek Roman, Góralski Paweł, Szostek Kamil
Category: Relativity and Cosmology