Quantum Physics

   

Qfizika Fizikai ÁLLANDÓK EXPONENCIÁLIS Kapcsolata

Authors: Sarkadi Dezső

A több évre visszamenő töprengéseim során sikerült találnom egy olyan dimenziónélküli számot, éspedig a 2/9-hez közelálló, mely a fizikában valószínűleg hasonlóan nagy érdeklődésre számíthat, mint az ismert 1/137 finimszerkezeti állandó. Ezt az új számot Q-val jelölöm, melynek Q0 „névleges” értékét pontosan 2/9-nek választottam. A 90-es években ismertem fel, hogy ennek a számnak az egész-számú hatványaival számos, dimenziónélküli fizikai állandó kisebb-nagyobb pontossággal kifejezhető (pl. elemi részek tömegarányai), többek között a finomszerkezeti állandó is! Nagyon érdekes az a tény, hogy a legfontosabb fizikai állandók SI egységrendszerben szintén kifejezhetők a Q szám egész-számú hatványaival. Ez lehet csak a nagy véletlen, de lehet mögötte akár komolyabb fizikai háttér is. Sarkadi Dezső 2019.01.22

Comments: 6 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2019-01-22 06:31:20

Unique-IP document downloads: 16 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus