Data Structures and Algorithms

   

System Rozgrywek Sportowych R-Sport (in Polish)

Authors: Szostek Roman

Celem rozgrywek sportowych jest wyłonienie spośród grupy drużyn, bądź zawodników, drużyny najlepszej, czyli mistrza. Dlatego pomiędzy poszczególnymi drużynami muszą zostać rozegrane mecze. O tym, kto zostanie mistrzem decydują wyniki wszystkich spotkań. Zasady obowiązujące w trakcie sezonu tworzą System Rozgrywek Sportowych. W dokumencie tym został opisany nowy System Rozgrywek Sportowych. System ten pozwala na sprawiedliwe i efektywne wyłonienie zwycięzcy całego sezonu. Posiada on zalety, których nie posiadają inne, znane i stosowane obecnie Systemy Rozgrywek Sportowych. R-Sport jest Systemem Rozgrywek Sportowych, który pozwala przeprowadzić rozgrywki ligowe na wiele sposobów.

Comments: 24 Pages. New system (algorithm) settlement of sports competitions called R-Sport (in Polish).

Download: PDF

Submission history

[v1] 2018-02-10 16:11:01
[v2] 2019-06-26 18:26:23

Unique-IP document downloads: 138 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus