Relativity and Cosmology

   

Metoda Wyprowadzania Licznych Dynamik W Szczególnej Teorii Względności (In Polish)

Authors: Szostek Roman

W artykule pokazałem swoją nowatorską metodę wyprowadzania dynamik w Szczególnej Torii Względności. Metoda ta pozwala na wyprowadzenie w mechanice relatywistycznej nieskończenie wielu dynamik. Pokazałem pięć przykładów takich wyprowadzeń. Wykazałem w ten sposób, że dynamika znana dzisiaj jako dynamika Szczególnej Teorii Względności jest tylko jedną z nieskończenie wielu możliwych. Nie ma także żadnej podstawy, aby tą obowiązującą dynamikę relatywistyczną traktować jako wyjątkową, ani z powodów eksperymentalnych, ani z powodów teoretycznych. W związku z tym rozstrzygnięcie, która z możliwych dynamik mechaniki relatywistycznej jest prawidłowym modelem rzeczywistości pozostaje otwartym problemem fizyki.

Comments: 24 Pages. There are many dynamics in STR, and not one, it is believed (in Polish).

Download: PDF

Submission history

[v1] 2017-12-12 01:10:14 (removed)
[v2] 2017-12-17 04:25:57 (removed)
[v3] 2017-12-30 22:18:03 (removed)
[v4] 2018-03-24 19:54:38 (removed)
[v5] 2018-05-15 12:49:13
[v6] 2019-02-21 10:03:02
[v7] 2019-04-19 18:07:36

Unique-IP document downloads: 240 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus