Social Science

   

De la Nimic, la 100% Sau de la Dadaism, la Paradoxism

Authors: Victor Martin

Dacă dadaismul a fost un curent literar și artistic, caracterizat prin negarea oricărui raport între gândire și expresia artistică, prin ridicarea hazardului la rangul de principiu, adică mai nimic, paradoxismul este o mișcare internațională de avangardă în literatură, artă, filosofie, chiar și știință, bazată pe folosirea excesivă de antiteze, antinomii, contradicții, oximorone, parabole, paradoxuri, în creație, adică totul, în condițiile în care literatura celor ce s-au autoclasicizat în comunism și imediat după, formată din roman plicticoase sau monografii ale secundei, nu reprezintă decât apă de ploaie. Etimologic, paradoxismul e teoria și școala de folosire excesivă a paradoxurilor în creație.

Comments: 6 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2017-12-04 04:04:34

Unique-IP document downloads: 7 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus