Relativity and Cosmology

   

Wyjaśnienie Wyników Eksperymentu Michelsona-Morleya Przy Pomocy Teorii Z Eterem (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman

Powszechnie uważa się, że eksperymenty Michelson’a-Morley’a z 1887 roku oraz eksperyment Kennedy’ego-Thorndike’a z 1932 roku wykazały, że nie istnieje uniwersalny układ odniesienia (eter) oraz, że prędkość światła w próżni jest absolutnie stała. Analiza tych eksperymentów doprowadziła do powstania Szczególnej Teorii Względności (STW). W artykule wyjaśniono dlaczego eksperyment Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a nie były w stanie wykryć uniwersalny układ odniesienia. W tym artykule wyprowadzamy na podstawie geometrycznej analizy eksperymentów Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a inną transformację czasu i położenia niż transformacja Lorentza. Transformację wyprowadzamy przy założeniu, że istnieje uniwersalny układ odniesienia (eter). Eter jest układem odniesienia wyróżniającym się tym, że prędkość światła jest w nim stała w każdym kierunku. W inercjalnych układach odniesienia poruszających się względem eteru, prędkość światła może być inna. W oparciu o nową transformację została stworzona Szczególna Teoria Eteru (STE).

Comments: 11 Pages. The new physical theory called the Special Theory of Ether (in Polish).

Download: PDF

Submission history

[v1] 2017-04-23 10:44:47
[v2] 2017-04-30 10:01:48
[v3] 2017-12-30 22:40:04
[v4] 2018-03-24 20:34:08

Unique-IP document downloads: 80 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus