Education and Didactics

   

Animatus

Authors: Ian von Hegner

Philip M. Emrus er taget på en sidste rejse til Firenze. Den verdenskendte palæoantropolog er lige så skarp og åndsfrisk som han altid har været. Men hans krop er gammel, og helbredet skrøbeligt efter at have levet et langt og rigt liv. Emrus har ingen illusioner om, at hans dage er talte, og det havde han egentlig affundet sig med. Men en bekendt fra fortiden har sat ham stævne her i Renæssancens oprindelsessted. En bemærkelsesværdig kvinde fra fortiden ønsker at give ham et tilbud der kan forandre alt. Det er et dristigt tilbud, der ikke alene kan redde ham og give en ny chance i livet. Det er også et tilbud, der vil rokke ved manges opfattelse af hvad det vil sige at være menneske. Emrus kan genvinde livets gave, men også vende op og ned på mange indgroede forestillinger om det levede liv. Det vil udfordre manges opfattelse af grænser, og hvor langt mennesker egentlig har ret til at gå med at bestemme over egne liv.

Comments: 198 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2017-04-12 10:33:52
[v2] 2017-07-28 04:15:27
[v3] 2018-07-16 11:04:41

Unique-IP document downloads: 89 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus