Mathematical Physics

   

Foundation of Quantum Mechanics (In Polish)

Authors: M.W.Kalinowski

W pracy rozpatrujemy podstawy mechaniki kwantowej w języku logik kwantowych w zasto- sowaniu do teorii parametrów ukrytych i możliwych uogólnień mechaniki kwantowej. Omawiamy związek mechaniki kwantowej z logikami wielowartościowymi. Wprowadzamy system aksjoma- tyczny Mackaya–Mączyńskiego ogólnego systemu mechanicznego. Badamy ogólne własności ob- serwabli i ich reprezentacje boolowskie. Z aksjomatu QM mechaniki kwantowej wyprowadzamy podstawowe postulaty tej mechaniki. Omawiamy hipotezę o parametrach ukrytych, dyskusję na ich temat oraz paradoks EPR (Einsteina–Podolskiego–Rosena) wraz z nierównością Bella.

Comments: 37 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2017-02-04 08:00:54

Unique-IP document downloads: 18 times

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus