Education and Didactics

   

Păcală într-un Regim Co(s)micologic şi Interactiv

Authors: Ion Popescu-Brădiceni

Mă obişnuisem cu un personaj PĂCALĂ folcloric. Deci cu atât mai surprinzătoare a fost pentru mine ipostaza cu un «PĂCALĂ» postmodern (al dramaturgului Florentin Smarandache). Meritul este tot al regizorului şcolit academic (e doctorand în pedagogie teatrală – n.m.) Ion Alexandrescu. Abilitat, aplicat, posesor al unui limbaj adecvat, posedă rara calitate de a comunica, prin montările sale scenice cu copiii, cu prichindeii chiar.

Comments: 1 Page.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2016-09-14 11:37:07

Unique-IP document downloads: 12 times

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus