Social Science

   

Cititorind. Frânturi de Decepție în Literatură și Viață. α-Lecturi Instante

Authors: Florentin Smarandache

A șaptea plachetă din seria smarandacheană de cititoriri (lecturi instante) abordează universul decepției din două perspective: o dată, prin ochii unor scriitori ilustrativi (Virginia Woolf, Franz Kafka, René Char, Emil Cioran, Constantin Țoiu, Ileana Vulpescu, Mihai Sin – așezați în ordine cronologică), iar apoi, prin surprinderea introspectivă, autobiografică a unei perioade deceptive (anul 1980 în România comunistă, cu gânduri împărtășite doar hârtiei, cu revolte și resemnări, cu zbateri nesfârșite pentru a publica).

Comments: 84 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2016-04-07 04:51:56

Unique-IP document downloads: 20 times

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus