Education and Didactics

   

Cititorind. Publicații Românești Dinainte de Revolutie. Însemnări într-un Caiet Literar. α-Lecturi Instante

Authors: Florentin Smarandache

Acest nou volum de cititoriri (al șaselea) este un jurnal de lecturi instante compilat din câteva caiete de însemnări din adolescența consemnatorului; caietele datează din anii 1979-1982, când relativa deschidere culturală a anilor 70 își dădea ultima suflare. Publicațiile listate sunt, în marea lor majoritate, reviste de cultură, și o simplă răsfoire a numelor care publicau în aceste gazete are darul de a aminti că, în acele vremuri tulburi, românii au încercat să reziste mai ales prin cultură. Dar și atunci publicau doar privilegiații care ocupau posturi în redacții sau în cultură și acoliții lor, deși revistele erau retribuite de la buget.

Comments: 112 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2016-03-12 12:27:01

Unique-IP document downloads: 124 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus