Education and Didactics

   

Popasuri Scriitoricești pe Olt și Olteț, Vol. II

Authors: Florentin Smarandache

Popasuri scriitoriceşti este o serie antologică dedicată scriitorilor care s-au născut în spațiul geographic al Oltului, sunt sau au fost trăitori în acest areal ori au alte legături cu râurile Olt și Olteț, plaiuri natale ale antologatorului. E un mai vechi gând al meu - de a reuni într-o carte scriitori din aceeaşi arie geografică (spaţiul însemnând, poate, un nucleu de inspiraţie) -, gând devenit proiect de suflet, urmărind parcursul unor oameni conspațiali mie (chiar dacă nu toți și contemporani!), care-şi agăţară sau îți agaţă ispitele sufleteşti de vaierul vorbelor purtate pe aripi de timp. După un prim volum de aproape 300 de pagini, cu peste 20 de autori antologați și biografiați, plus notițe succinte despre o serie de alți scriitori, volum apărut în 2013, acest al II-lea tom cuprinde biografii și texte ilustrative din 50 de scriitori, ordonați cronologic.

Comments: 286 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2016-02-18 21:56:54

Unique-IP document downloads: 436 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus