Education and Didactics

   

Contraziceri ŞI Deziceri

Authors: Florentin Smarandache, Eugen Evu

Acest volum se vrea a fi (este) un volum de texte încrucişate, ca meandrele şoselelor mexicane, fără gropile noastre, un mic-joc de doi, picant şi cu zvâc sarcastic, ca un gulaş din Ardeal (nu am zis GULAG!)... ușor la lecturi (f)estivale, ca să zic așa... de navetişti... O navetă inter-spaţială, adică între spaţiile noastre carpato-vâlcene-dunărene şi cele neo-mexicane, unde se pare că avem afinităţi cu exotismul cactuşilor şi colorismul şopârlelor, de dorit fiind şi cu ai noştri, care nu vor fi niciodată ai lor... Ceva care să fie uşor la cap şi ne-greu la stomah... Ceva de noptieră, seara, ca somnifer cu efect neagresiv, o carte de recitit, pentru confort şi neuitare... Şi a supărărilor care fac bine.

Comments: 154 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2015-10-05 06:03:25

Unique-IP document downloads: 265 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus