Education and Didactics

   

Multirelativitate (Interviuri)

Authors: Florentin Smarandache

Libertatea de a gândi altfel ne crează probleme – cu toată demagogia actuală despre democraţie şi libertate a presei politice sau ştiinţifice. Cine iese din gloată şi nu urmează orbeşte ceea ce declară mai marii (totuşi efemeri!) ai zilei, este pus la zidul infamiei. Deseori cei de la putere într-un domeniu au prezentat şi răspândit pseudo-gnoseologia lor ca... gnoseologie generală. Ontologia, după cum a fost văzută de cei de sus, a fost suprapusă/impusă celor de rând. Noi pledăm pentru un proces cogniscibil care să nu aibă îngrădiri de nici o formă. Din această cauză, hermeneutica se presupune a fi cât mai diversificată. Interviurile următoare împletesc cultura, ştiinţa, tehnica şi viaţa într-un multi-eu. De aceea volumul se numeşte multirelavititate: adică idei şi metodologii privite din unghiuri cât mai diferite de propaganda oficială. Gasiti in acest volum interviuri ale autorului cu: Valeria Tănase, Puşa Roth, Eugen Evu, Liliana Hinoveanu, Mihaela Năftănăilă, Puiu Popescu, Corina Negrea, Ion Jianu, Anca Lăpuşneanu, şi Marinela Preoteasa.

Comments: 138 Pages. Romanian language

Download: PDF

Submission history

[v1] 2014-11-15 15:29:54

Unique-IP document downloads: 86 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus