Education and Didactics

   

Florentin Smarandache – O Punte de Legătură între Savanţii Americani şi Cei Chinezi

Authors: Mircea Monu

Prof. univ. dr. Florentin Smarandache (născut în Bălceşti, Vâlcea, având cetăţenie dublă, româno americană) de la Facultatea de Matematică şi Ştiinţe a Universităţii „New Mexico” din oraşul Gallup, statul federal New Mexico, SUA, a fost primul străin care a beneficiat, în perioada 18 mai - 14 august 2012, de o bursă de studii la Institutul de Cercetări în Extensiologie şi Metode Inovatoare din cadrul UniversităţiiTehnologice „Guangdong” din oraşul Guangzhou, China, într-o ştiinţă nouă, creată de către chinezi, numită „Extensiologia” (în engleză, „Extenics”), aflată la confluenţa dintre matematică, inginerie şi filozofie.

Comments: 4 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2014-11-14 17:55:41

Unique-IP document downloads: 10 times

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus