Education and Didactics

   

Apogeu Estetico-Existenţial, Prin Pseudo Anecdotism

Authors: Adrian Botez

Avem în faţă o nouă carte a lui FLORENTIN SMARANDACHE(nu ştim a câta – după câte ne amintim, trebuie să tot fi scris, până acum, în jur de 80 de cărţi de literatură, în limbile: română, franceză şi engleză; unele dintre ele au fost traduse în chineză, rusă, arabă, spaniolă, portugheză,sârbocroată etc.): PreSimţiri şi PostSimţiri – alte poeme cu poeme (cu ilustraţii fotografice diverse), Societatea Cultural Ştiinţifică AdSumus, Editura Duranʹs, 2013.

Comments: 4 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2014-11-03 13:23:27

Unique-IP document downloads: 20 times

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus