Linguistics

   

ReSemnare

Authors: Florentin Smarandache

În acest volum, fiecare poem este compus din versuri independente. Dar o legătură subtilă între versuri transcende. Aşadar, ‘poeme’ cu ‘poeme într-un vers’ [sau meta-poeme]. Cartea putea fi structurată şi diferit, ca un simplu volum de poeme într-un vers. Stilul volumului este eliptic. Lipsa verbelor (sau puţinătatea lor) dând impresia de stagnare, de Timp Oprit, unde Sentimentele au Ingheţat… sau de Poeme-Tablouri Pictate, ori Desene Onirice… Totul este ca o listă nesfârşită de observaţii naturale şi simţăminte. Metaforele şi personificările se succed la infinit. În această lirică e-atâta singurătate pastorală, linişte profundă şi pesimism: totu-i alb şi pustiu, de o tristeţe neţărmurită. [Autorul]

Comments: 90 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2013-09-11 09:22:51

Unique-IP document downloads: 82 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus