General Science and Philosophy

   

Extensica. Fotojurnal Instantaneu Din Canton

Authors: Florentin Smarandache

Cum să traduc din engleză în romȃnă cuvȃntul Extenics (care este conectat cu Extension)? M-am gȃndit la „Extenică” pentru început, romȃnizare a noţiunii, dar mai descriptiv se arată neologismul „Extensică” (amintind şi de Extins, sau Extindere - traducerea lui Extension). EXTENSICA este ştiinţa rezolvării problemelor contradictorii din multe domenii, introdusă de profesorul chinez Dr. Cai Wen în anul 1983. (Autorul) *** Această carte, despre sudul Chinei, continuă noul gen literarartistic lansat de Florentin Smarandache în 2004, numit FOTOJURNAL INSTANTANEU adaptat cerinţelor cititorului şi scriitorului contemporan grăbit, bazat pe abundenţa de imagini corespunzătoare textului, plus scrierea directă, rapidă, la prima mȃnă, pe locul vizitei, cu verbe puţine, şi exprimări scurte, neşlefuite. (Editorul)

Comments: 171 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2012-10-29 17:24:24

Unique-IP document downloads: 208 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus