General Science and Philosophy

   

Extensica în Conventional şi Neconventional

Authors: Florentin Smarandache, Tudor Paroiu

Extensica nu este altceva decît mult discutata interdisciplinaritate aplicată în practică care în realitate este studiu al simultaneităţii entităţilor/univers. Ea nu analizează doar două sau mai multe contrarii sau “rezolvarea problemelor contradictorii” ea studiază şi încearcă rezolvarae simultaneităţii entităţilor/univers. Mai exact ea nu studiază doar contrariile ca elemente bipolare ci relaţia dintre două entităţi/univers nu neapărat contrare.

Comments: 20 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2012-10-17 10:21:49

Unique-IP document downloads: 27 times

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus