General Science and Philosophy

   

Neutrosofia ca Reflectarea a Realităţii Neconvenţionale

Authors: Florentin Smarandache, Tudor Păroiu

Oare omenirea chiar a ajuns la limita insensibilităţii sale unde este doar raţiune, unde sensibilul şi-a pierdut definitiv valoarea lui existenţială? Dacă este aşa înseamnă că Albert Camus are dreptate “singura soluţie logică este sinuciderea”. Ca să fugim de tenebrele morţii, de coşmarurile pe care noi înşine ni le propunem în numele ei avem cîteva soluţii printre care evident sinuciderea, sau de ce nu optimismul spectacolului vieţii. Sinuciderea este un veritabil faţă de optimismul reprezentat de -ul neutrosofic. Dacă acceptăm sinuciderea sau echivalemntul său este ca şi cînd am accepta să ne tăiem propria cracă de sub picioare, ori noi filozofii nu am inventat un ca să devenim noi înşine nici măcar nu l-am inventat, doar l-am promovat ca să devină vizibil. Aşa spune şi Brîncuşi că el nu crează frumosul, el doar înlătură materialul inutil pentru a ne fi nouă mai uşor să descoperim frumuseţea de lîngă el. La fel şi noi definim (dăm la o parte) pentru frumuseţea şi sensul lui , ca să fie vizibilă frumuseţea existenţei noastre în faţa inexistenţei. De inexistenţă îi este teamă oricărei existenţe, chiar şi Universului în Sine, poate doar Inexistenţei în Sine nu îi este teamă de ea însăşi, sau poate oamenilor care în existenţa lor uită sau nu ştiu că există.

Comments: 130 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2012-06-20 06:41:46

Unique-IP document downloads: 46 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus