Social Science

   

Pura Vida (Fotojurnal Instantaneu)

Authors: Florentin Smarandache

De ce fotojurnal? Fiindcă suprafaţa pozelor se-ntinde aproape la jumătate sau mai mult din întreg volumul! Răsfoitorii acestei cărţi măcar vor privi ilustraţiile colorate din CentroAmerica, iar pe lȃngă imagini vor citi cel puţin cȃteva rȃnduri edificatoare... Fiindcă nimeni astăzi nu mai are timp! De ce instantaneu? Pentru că jurnalul e scris la primă mȃnă, pe locul vizitat, cu idei scurte ca nişte blitz-uri, cu economie de cuvinte – în această lume în care vremea trece rapid. Memorialistică fără retuşări. Viaţă brută. Fraze scurte şi simple, fără multe verbe… Vizitez din mers... Fotografiez din mers... Mănânc din mers... Trăiesc din mers... Grăbit, instantaneu, mereu nemulţumit, mereu căutând... Pura Vida (am întȃlnit şi sintagma Vida Pura) înseamnă viaţă pură în societătile hispanice, iar iar popular expresia semnifică: ‚traiul foarte bun’.

Comments: 102 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2012-06-08 06:03:52

Unique-IP document downloads: 308 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus