Relativity and Cosmology

   

C.e.r.n., Einstein, Smarandache şi Viteza Supraluminală

Authors: Ion Maldarescu

În anul 1972, profesorul Florentin Smarandache de la Universitatea din New Mexico prezentase o ipoteză prin care susţinea că nu există barieră a vitezei în univers şi că se pot construi viteze arbitrare. Autorul îl contrazice din nou pe Einstein construind prin calcule matematice simple o Teorie Absolută a Relativităţii (T.A.R.), fara anomalii precum dilatare de timp, contractare de spatiu, sau paradoxuri relativiste.

Comments: 3 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2012-02-26 15:12:46

Unique-IP document downloads: 77 times

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus